Jan Johansson (SD) ställer en interpellation om Norra skolan i Oskarshamn till Anton Sejnehed (S)

Jan Johansson (SD) ställer en interpellation om Norra skolan i Oskarshamn till Anton Sejnehed (S)

2022-09-06 Av av Oskarshamns-Nytt

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

OSKARSHAMN

Jan Johansson (SD) har ställt en interpellation till bildningsnämndens ordförande Anton Sejnehed (S).

I interpellationen skriver Jan Johansson – som är ledamot i bildningsnämnden och ledamot i bildningsnämndens arbetsutskott – att det under det senaste mötet i bildningsnämndens arbetsutskott informerades om att kommunen tänker fortsätta med undersökningen av Länsmansängen – för att se om det är möjligt att bygga den nya F–9-skolan där.

”Bakgrunden är att det är trångt på våra befintliga skolor och att en utökad grundskolekapacitet är nödvändig. Kommunen löser detta genom att lägga ned Norra skolan och bygga en ny 0–9-skola på lämplig plats. Om Länsmansängen är denna lämpliga plats är mycket ifrågasatt av både allmänhet och lärare”, skriver Jan Johansson.

Norra skolan i Oskarshamn
Norra skolan i Oskarshamn. Foto: Peter A Rosén

Han ställer följande frågor till Anton Sejnehed:

”Anser du fortfarande att Länsmansängen är det bästa alternativet, med tanke på att området är en gammal sjöbotten? Du anser att Norra skolan har tjänat ut sin roll som lärosäte – och vill på grund av detta avveckla skolan. Men en nedläggning kan först ske när en ny skola står färdig – kanske om fem–sex år. Betyder då detta att denna undermåliga skola skall fortsätta med skolverksamhet i kanske fem–sex år framåt, utan att någon form av underhåll utförs? Sverigedemokraterna tror att Norra skolan kan omdanas, så att den blir helt funktionell som skolbyggnad. Varför ser du detta som en omöjlighet? En sund inomhusmiljö där frisk luft tillförs och cirkulationen i skolans alla rum är bra, är helt nödvändig för att elever och lärare skall må bra. Min sista fråga blir då, när gjordes en så kallad OVK-mätning på Norra skolan?”, skriver Jan Johansson.

Dela gärna artikeln med dina vänner: