Johanna Wyckman (L): ”Det är fullständigt oacceptabelt”

Johanna Wyckman (L): ”Det är fullständigt oacceptabelt”

2021-11-23 Av av Oskarshamns-Nytt

Annons: Smålandshamnar

LÄNET

”Just nu pågår initiativet ”En vecka fri från våld”, som drivs av Unizon och organisationen MÄN. Initiativet stöds av länsstyrelserna tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Syftet med veckan är att uppmärksamma det våldsförebyggande arbetet och inspirera till aktiviteter och samverkan för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor”, skriver Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna (Länsunionen) i ett pressmeddelande på tisdagen.


– Mer än var fjärde kvinna har någon gång varit utsatt för våld. En av tre unga kvinnor har utsatts för sexuella trakasserier. Varje år mördas 15 kvinnor av sin partner. Det är fruktansvärt och vi har alla en skyldighet att agera för att stoppa våldet mot kvinnor. Blir man utsatt för våld ska man veta att samhället, i form av exempelvis socialtjänst, sjukvården eller kvinnojourerna finns här för att hjälpa, säger Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande.

”Ett Kalmar län fritt från våld är ett arbete som sker inom ramen för den regionala strategin för ett jämställt Kalmar län. Tillsammans med andra myndigheter arbetar Region Kalmar län med jämställdhetsfrågor och använder den internationella strategin för jämställdhetsintegrering som går ut på att integrera och synliggöra jämställdhetsfrågor i alla verksamheter, beslut och planeringar. Region Kalmar län har beslutat att frågor om våld i nära relationer ska ställas vid medarbetarsamtal samt om en handlingsplan för jämställdhet om våld i nära relationer, hedersvåld och könsstympning”, skriver Länsunionen.

”Jag vill uppmana alla som ser eller hör våld i en nära relation att ringa 112”

JOHANNA WYCKMAN (L)– Regionen jobbar med de här frågorna varje dag. Men det är också viktigt att det sker sådana här riktade kampanjer, där alla goda krafter gemensamt pekar ut en riktning och skapar tryck i frågan. För alla kan göra skillnad. Våld börjar ofta med verbal misshandel. Ser man någon säga något nedvärderande eller kränkande och säger ifrån i tid kan man bromsa ett våldsamt beteende, säger Christer Jonsson, (C), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård.

”Under En vecka fri från våld inträffar även FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor, den 25 november. Dagen kallas också orange day. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor”, skriver Länsunionen.

– Runt om i världen, också i Sverige, lever många kvinnor under ständigt hot. Det är fullständigt oacceptabelt att kvinnors rätt till ett liv i frihet kringskärs av våld och förtryck – oavsett om det är av en svartsjuk pojkvän eller av hederskulturer. Jag vill också uppmana alla som ser eller hör våld i en nära relation att ringa 112. Det kan rädda liv, säger Johanna Wyckman (L), regionråd med ansvar för hållbarhetsfrågor.

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln: