Edit Content

Hem

Extra

Tjänster

Kundservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

ANNONS

Aktuellt

Kaj Holst (M): ”Hur står det till med katastrofberedskapen inom Region Kalmar län?”

ANNONS

REGIONEN

Regionrådet Kaj Holst (M) lyfter frågan om hur det står till med krismedvetenhet och katastrofberedskap inom Region Kalmar län i en interpellation till regionstyrelsens ordförande Angelica Katsanidou (S) som tas upp i regionfullmäktige den 29 september. ”Vi måste ta denna fråga på största allvar. Jag är osäker på hur läget i regionen ser ut”, skriver Kaj Holst i ett pressmeddelande.

När den allmänna värnplikten avskaffades avvecklades allt som hade med beredskap i det svenska folkets medvetande (med få undantag) men också inom landstingsvärlden. Detta fick till följd att lagring av utrustning, förbrukningsmaterial och läkemedel upphörde liksom förberedda vårdinstanser.

Kunskapen har minskat

Region Kalmar län ingav ett yttrande daterat 2020-08-11 där man bland annat framhävde att ”kunskapen i katastrofmedicin har minskat under senare år. I kombination med den ökade specialiseringen inom sjukvården har det medfört att det på många håll saknas personal med generella kunskaper att hantera stora skadefall utanför sitt eget specialistområde.”

Med en interpellation skriven till regionfullmäktige som äger rum 29 september, ställer vi från Moderaterna frågan till Angelica Katsanidou (S), ordförande regionstyrelsen, hur krismedvetande och katastrofberedskap faktiskt ser ut inom Region Kalmar län.

”I och med det krig som i detta nu utspelar sig i Sveriges direkta närhet tycker jag det är högst relevant att vi får reda på hur det faktiskt står till med krismedvetenheten och katastrofberedskapen i regionen. Har vi så väl manlig, som kvinnlig personal – läkare och sjuksköterskor – som utbildats som värnpliktiga och är verksamma inom regionen? Det här är en del i att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera kriser och krig. Något vi måste kunna säkerställa för länsinvånarnas trygghet”, säger Kaj Holst.

Måste tas på allvar

Regionrådet framhäver vikten av grundläggande kunskaper i katastrofmedicin.

”Vi måste ta denna fråga på största allvar. Jag är osäker på hur läget i regionen ser ut. Om det är så att Region Kalmar län inte har tagit några initiativ för att till exempel ge blivande och befintlig hälso- och sjukvårdspersonal grundläggande kunskaper i katastrofmedicin, så måste denna process starta omgående. Det är en förutsättning för en fungerande krisberedskap”, avslutar Kaj Holst.

”I och med det krig som i detta nu utspelar sig i Sveriges direkta närhet tycker jag det är högst relevant att vi får reda på hur det faktiskt står till med krismedvetenheten och katastrofberedskapen i regionen.”

Regionrådet Kaj Holst (M)

Foto: Freepik

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS