Kalmar län: All tandvård som inte är akut stoppas

Kalmar län: All tandvård som inte är akut stoppas

2020-03-24 0 av Peter A Rosén


KALMAR LÄN

All tandvård som inte är akut skjuts upp i hela Kalmar län från och med fredagen den 27 mars. Enbart akuta besök tas emot vid de tre folktandvårdsklinikerna i Oskarshamn, Västervik och Kalmar.

Det skriver Region Kalmar län i ett pressmeddelande.

”Också icke-akut tandvårdsverksamhet för barn mellan 3 och 23 år vid de privata klinikerna som har avtal med Region Kalmar läns ”Vårdval Tandvård Kalmar län” omfattas av beslutet som togs av regionens krisledningsnämnd på tisdagen”, skriver regionen i pressmeddelandet.

”Anledning till att den planerade tandvården ställs in tills vidare är att sjukvårdsmaterial och skyddsutrustning inom tandvården behövs inom hälso- och sjukvården till följd av covid-19-pandemin.”

Hoppas på förståelse

– Det är viktigt att underlätta för sjukvården i nuvarande situation. Vi hoppas att alla patienter har förståelse för att vi alla måste bidra. Det är självklart för oss att omprioritera när övriga delar av vården har större behov av skyddsutrustning än vi, säger tandvårdschefen Lise-Lott Heiding.

Den akuta verksamheten i folktandvården kommer att ske vid följande tre kliniker i länet från och med fredag:

  • Berga centrum, Kalmar.
  • Oskarshamn.
  • Västervik.

Patienter utan förkylningssymtom kommer att få tid vid dessa mottagningar vid akuta besvär.

Om det gäller ett akutbesök och patienter har sjukdomssymtom eller konstaterad covid-19-smitta kommer dessa att tas om hand i samverkan mellan tandvården och infektionskliniken.

Folktandvården kommer i första hand att ta kontakt med de patienter som är inbokade för icke-akuta besök de närmaste 14 dagarna. De kommer att få sina behandlingar framskjutna och får senare besked om ny tid.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

FOTO: FREEPIK