Klartecken: Plastfönster får användas i Oskarshamnsbyggnad från 1890-talet

Klartecken: Plastfönster får användas i Oskarshamnsbyggnad från 1890-talet

2021-09-07 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Samhällsbyggnadsnämnden har nu sagt ja till bygglov när det gäller ombyggnationen av Frälsningsarméns tidigare byggnad i centrala Oskarshamn (granne med Coop).

Den nuvarande ägaren har ansökt om takreparation, fönsterbyte och ommålning av huset.

Noterbart är att tjänstemännen på samhällsbyggnadskontoret föreslog att ansökan skulle avslås.

Detta på grund av att den nya ägaren vill sätta in plastfönster i en 1890-talsbyggnad som är kulturhistoriskt intressant.

Plast var ett främmande inslag då byggnaden uppfördes.

”Ingen kommer att kunna se att det är plastfönster. Det kommer att bli jättefint”

YLVA ALEXANDERSSON (M), ORDFÖRANDE I SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

– Tjänstemännen har stöd i lagtexten. Men när vi tittade på de utvalda fönstren, så kan vi konstatera att ingen kommer att kunna se att det är plastfönster. Det kommer att bli jättefint. I det här specifika fallet så anser nämnden att vi kan tillstyrka ett bygglov. Nämnden var enig, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Ylva Alexandersson (M), som berättar att det finns planer på att bygga bostäder i den aktuella byggnaden.

Ylva Alexandersson (M), i mitten. Arkivfoto: Peter A Rosén
Dela gärna artikeln: