Kollektivtrafik: ”Lägre biljettpriser kan öka intäkterna”

Kollektivtrafik: ”Lägre biljettpriser kan öka intäkterna”

2022-04-05 Av av Annicka Gunnarsson

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

LÄNET

Kalmar länstrafik, KLT, sänker biljettpriserna med 30 procent under april månad. Anders Andersson (KD) är positiv till åtgärden som ska ses som ett sätt att öka resandet med buss och tåg. Kristdemokraterna har länge påtalat behovet av sänkta priser för att locka tillbaka resenärerna efter pandemin.

Under april månad sänks biljettpriserna i Kalmar länstrafik med 30 procent. Anders Andersson (KD), vice ordförande i kollektivtrafiknämnden, välkomnar åtgärden som ett sätt att öka resandet med buss och tåg i länet. 

– Resandet har minskat kraftigt under coronapandemin och biljettintäkterna ännu mer. Nu måste vi som ansvarar för kollektivtrafiken i länet vara kreativa och modiga för att återvinna kundernas förtroende. Att sänka priserna är ett sätt att göra det mer attraktivt för fler människor att resa, och att på längre sikt stärka ekonomin, säger Anders Andersson. 

Permanent lågtrafikrabatt

– Från Kristdemokraternas har vi länge påtalat behovet av att förändra priserna för att vinna tillbaka kunder efter pandemin. Men vi skulle vilja gå ännu längre. Med en lågtrafikrabatt på de tider då få människor reser skulle resandet öka samtidigt som vi skulle minska belastningen på de tider då flest människor åker. Denna rabatt skulle dessutom kunna gälla permanent, säger Anders Andersson.

Läsarfråga

Kommer du att åka mer buss och tåg nu när KLT sänker biljettpriserna med 30%?
603 röster

Foto: Region Kalmar län

Dela gärna artikeln med dina vänner: