Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Kollektivtrafiknämnden behandlade många medborgarförslag

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

LÄNET

”Ett stort antal medborgarförslag kom att dominera torsdagens kollektivtrafiknämnd vid sidan av ett yttrande kring den nationella transportinfrastrukturplanen”, skriver Region Kalmar län i ett pressmeddelande.

”När det gäller den nationella planen tog nämnden samma yttrande som regionala utvecklingsnämnden på onsdagen.

Medborgarförslagen handlade om allt från busstrafik på Öland till möjligheten att ta med cykeln på bussen.

  • Två medborgarförslag om att linje 101 på norra Öland åter ska gå via Enerumsvägen till och från Byxelkrok avslogs av nämnden. Anledning är att dagens linjesträckning dels innebär kortare restid mellan Byxelkrok-Borgholm, dels innebär det att personer som bor eller befinner sig på östra udden längs Grankullavik får närmare till bussen. I nuläget finns inte förutsättningar i form av resandeunderlag och befolkningsstruktur för den föreslagna ändringen.
  • Även ett annat medborgarförslag om minst en bussförbindelse från Byxelkrok till Kalmar på söndag eftermiddag/kväll alla årets veckor och inte enbart sommartid avslogs. Kollektivtrafiknämnden pekar på att dagens resandeunderlag och befolkningsstruktur inte gör det möjligt att utöka trafiken på söndagar.
  • Ett medborgarförslag handlade om busskort för fria hemresor för gymnasieelever i Kalmar som inte kommer från Kalmar. Kollektivtrafiknämnden avslog det med motiveringen att elever i gymnasieskola egentligen inte har någon rätt till skolskjuts, däremot ska elevens hemkommun stå för kostnaderna för elevens dagliga resor mellan bostaden och skolan om färdvägen överstiger sex kilometer. Rätten till reseersättning prövas av varje elevs hemkommun. När det gäller ersättning för resor för elever som är inackorderade under utbildningen ska denna ingå i inackorderingstillägget enligt skollagen. Det är elevens folkbokföringskommun som är ansvarig för detta.
  • Att ha möjlighet att ta med cykel i kollektivtrafiken är ett viktigt utvecklingsområde, redan i dag finns möjligheten i vissa bussar. För närvarande pågår ett utredningsarbete kopplat till kombinerad mobilitet där cykel ingår. Kombinerad mobilitet handlar om att förbättra möjligheterna för resenärer att kombinera olika transportformer och fordon. Förutom att underlätta för resenärerna ska kombinerad mobilitet även exempelvis minska bilberoendet i transportsystemet. Det framgår av kollektivtrafiknämndens svar på ett medborgarförslag.
  • Det är för närvarande inte aktuellt att utvidga stadstrafiken i Kalmar kommun till Trekanten. Det svaret ges på ett medborgarförslag i frågan. Trafikutbudet till och från Trekanten består i dag av busslinje 131 och Krösatågen. Linje 131 har de senaste åren utökats till avgångar varje halvtimme under högtrafik och i stort varje timme under övrig tid på dygnet. En utredning har visat att det möjligt att förlänga linje 402 till Trekanten men detta skulle då ske på bekostnad av längre restid med buss mellan Trekanten- Kalmar. Samtidigt skulle trafikutbudet med linje 131 tvingas minska då finansieringen av trafiken behöver omfördelas, vilket slår mot resenärer som reser mot Nybro. Kalmar länstrafik följer dock ständigt utvecklingen av invånarantal och pendlingsströmmar till och från orter inom och utanför Kalmar län. Kalmar länstrafik har även en pågående dialog med Kalmar kommun om prioriteringar av infrastrukturåtgärder för att främja kollektivtrafiken i Kalmar kommun.

Begär granskning av biljett- och betalsystemet Lynx

Som ett extraärende vid sammanträdet beslutade kollektivtrafiknämnden att göra en hemställan till regionens revisorer om en granskning av beslut och handläggning kring biljett- och betalsystemet Lynx. Lynx är det system som regionfullmäktige hösten 2021 tog beslut om att lämna av ekonomiska skäl för att istället gå in i Skånetrafikens system.

Kollektivtrafiknämnden finner det angeläget att det skapas klarhet i vad som hänt och om handläggningen av Lynx gått vid sidan om lagar och regler”, skriver regionen.

Foto: Region Kalmar län

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS