Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Kommundirektörens utredning visar att tennishallen är den bästa placeringen

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

OSKARSHAMN

På onsdagen bekräftades det att den nya arenan ska placeras vid tennishallen vilket ON var först ut med att avslöja redan i fredags. Arenabygget väntas kosta mellan 370 och 530 miljoner kronor.

På onsdagen presenterade kommundirektören Henrik Andersson sin redovisning av uppdraget avseende de sex förslagen på arenaplacering. Vid presentationen medverkade de båda kommunalråden Andreas Erlandsson (S) och Lucas Lodge (M).

Redan i fredags avslöjade ON:s källor att den nya arenan föreslås få en placering vid tennishallen.

Tennishallen är bästa placeringen

Enligt utredningsförslaget så har sex placeringar varit med i utredningen och arbetsgruppen förordar en placering vid tennishallen. Utredningen har tagit hänsyn till avstånd från den befintliga arenan och kollektivtrafik, flytt av annan verksamhet, kostnad för detaljplan, anslutningsvägar, arenaytor, media, marksanering, tomtpris samt rivningsarbeten.

I utredningens placering gällande tennishallen, som anges som punkt 4, framgår bland annat att man på området kan få plats med en arena på 10 000 kvadratmeter med plats för 4 500 åskådare. Utseendet på arenan är dock ej klart i dagsläget. Förslaget visar även att det blir en ny intilliggande parkering på grusplanen vid gamla Jysk.

Fem fördelar med förslaget

Utredningen visar att förslaget om placering vid tennishallen grundar sig på fem punkter med fördelar. Den första punkten är att det går att få bygglov direkt vilket medför en tidsvinst jämfört med det andra fem placeringarna. Hög tillgänglighet lyfts fram som punkt två då en tidigare trafikutredning visar att det är ett stort upptagningsområde för barn och ungdomar via gång och cykelvägar.

Den tredje punkten är att placeringen ger positiva synergieffekter med bra driftsdelar och samordningsvinster. Att klubben är positiv och förslaget har förordats av klubbledningen är den fjärde punkten och den femte rör kringkostnaderna. Oskarshamns kommun har en möjlig hantering av kostnaderna för flytt av andra sporter och behöver inte lägga investeringar på parkeringar då underlaget i området beräknas räcka för att täcka behovet.

Kostnaden för den nya arena beräknas landa på mellan 370 och 530 miljoner kronor.

Vy över tennishallen och idrottsparken där utredningen förordar en placering där tennishallen är placerad idag. Foto: Oskarshamns kommun
Ritningen ovan visar hur den nya arenan kan placeras i området precis intill rondellen vilket medför rimligt gångavstånd från flera parkeringsplatser, närhet till gång- och cykelbana samt kollektivtrafik. Ritning: Oskarshamns kommun

Direkta konsekvenser för fyra föreningar

Förslaget med placering intill centrumrondellen innebär direkta konsekvenser för fyra andra föreningar. De föreningar som påverkas är Oskarshamns Tennisklubb, Oskarshamns Squashklubb, boccia-föreningen HIS Solkusten samt Oskarshamns Sportklubb som är verksamma inom olika kastgrenar.

Fördelarna med att flytta den befintliga anläggningen är att det blir en ny optimerad anläggning med en ny tennis- och squashhall med föreslagen placering i Ernemar. Den nya kastplanen för slägga, kula, spjut och diskus föreslås en placering i Fredriksberg. Nackdelarna som lyfts fram i underlagsutredningen är att det saknas kollektivtrafik och att det krävs en ny detaljplan.

65 miljoner kronor

Kostnad för en ny tennisarena beräknas till cirka 65 miljoner kronor. Då har man räknat in kostnad för detaljplan, anslutningsvägar, arenaytor för en ny tennishall på 4000 kvm, tennisbanor på 3000 kvm, squashhall, hyra för en Baracudahall om bygget drar ut på tiden, parkering, kastplan, vatten, avlopp samt tomtpris på 50 kr/kvm.

Den enda kostnad som inte ingår i utredningens budget är eventuell marksanering.

FAKTA / ARENAPLACERING

Kommundirektören Henrik Andersson har fått i uppdrag att utreda sex olika förslag på placering av arenan. Dessa förslag är Östra Storskogen, Kronoparken, Fredriksberg, Tennishallen, Idrottsparken och Gröndal.

De sex olika placeringarna som ingått i utredningen. Källa: Oskarshamns kommun

Nedan presenterar vi utredningens planförutsättningar samt synergieffekter, positiva + och negativa +, för såväl drift som berörda föreningar. Budgetpriset som anges är för att iordningställa byggbar mark. Byggkostnaden för själva arenan tillkommer.

Förslag 1: Östra Storskogen – budgetpris cirka 30,5 miljoner kronor

Planförutsättning:

 • Ny detaljplan krävs
 • Trafikutredning

Synergieffekter drift/förening:

 • – Ingen annan idrottsverksamhet i området
 • – Inga driftsfördelar med annan kommunal verksamhet (återvinning, maskiner etc.)
 • – Inga samordningsvinster för driftspersonal med annan verksamhet
 • – Tveksamt om det går att växa med annan idrottsverksamhet framåt

Förslag 2: Kronoparken – budgetpris cirka 41,7 miljoner kronor

Planförutsättning:

 • Ny detaljplan krävs
 • Skyddsavstånd kraftledning
 • Arkeologisk utredning
 • Naturinventering
 • Trafikutredning
 • Skyddsavstånd E22

Synergieffekter drift/förening:

 • – Ingen annan idrottsverksamhet i området
 • – Inga driftsfördelar med annan kommunal verksamhet (återvinning, maskiner etc.)
 • – Få samordningsvinster för driftspersonal med annan verksamhet
 • – Ingen möjlighet att växa med annan idrottsverksamhet framåt

Förslag 3: Fredriksberg – budgetpris cirka 37,1 miljoner kronor

Planförutsättning:

 • Ny detaljplan krävs
 • Naturinventering – värdefull ekdunge
 • Sanering
 • Trafikutredning

Synergieffekter drift/förening:

 • – Inga driftsfördelar med annan kommunal verksamhet (återvinning, maskiner etc.)
 • – Få samordningsvinster för driftspersonal med annan verksamhet
 • – Troligen svårt att växa med annan idrottsverksamhet framåt
 • + Finns annan idrottsverksamhet i närområde

Förslag 4: Tennishallen – budgetpris cirka 14,9 miljoner kronor

Planförutsättning:

 • Detaljplan medger idrottsanläggning begränsad omfattning
 • Ev. trafikutredning
 • Skyddade ekar – fördjupad naturinventering
 • U område i detaljplan= ledningsområde
 • Ev. mindre avvikelse vid bygglovshantering
 • Jysktomten – ny detaljplan krävs för parkering

Synergieffekter drift/förening:

 • – Flertalet andra idrotter som behöver flyttas och få ny plats
 • + Bra driftsfördelar med nuvarande ishall och simhall (återvinning, maskiner etc.)
 • + Samordningsvinster med befintlig driftspersonal inom arenaområdet

Förslag 5: Idrottsparken – budgetpris cirka 12,9 miljoner kronor

Planförutsättning:

 • Detaljplan medger idrottsanläggning begränsad omfattning
 • Ev. trafikutredning
 • Skyddade ekar – fördjupad naturinventering
 • U område i detaljplan= ledningsområde
 • Ev. mindre avvikelse vid bygglovshantering
 • Jysktomten – ny detaljplan krävs för parkering

Synergieffekter drift/förening:

 • – Flertalet andra idrotter som behöver flyttas och få ny plats
 • + Bra driftsfördelar med nuvarande ishall och simhall (återvinning, maskiner etc.)
 • + Samordningsvinster med befintlig driftspersonal inom arenaområdet

Förslag 6: Gröndal – budgetpris cirka 26,1 miljoner kronor

Planförutsättning:

 • Ny detaljplan krävs
 • Sanering
 • Riksintresse hamn
 • Naturinventering
 • Trafikutredning

Synergieffekter drift/förening:

 • – Liten driftsfördel med annan kommunal verksamhet (Möjligen reningsverket)
 • – Troligen svårt att växa med annan idrottsverksamhet framåt
 • + Viss samordningsvinster för driftspersonal med annan verksamhet i närområdet (Ernemar fotbollsanläggning)

Foto: Oskarshamns kommun

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS