Kommunen kan betala gymnasieelevers körkort

Kommunen kan betala gymnasieelevers körkort

2021-06-10 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Oskarshamns kommun kan komma att betala körkortsutbildningen för gymnasieelever i årskurs två.

Bildningsförvaltningen, som har utrett frågan, konstaterar att satsningen skulle kosta omkring 3,6 miljoner kronor.

Det är dock viktigt att betona att inget politiskt beslut har tagits.

Det återstår att se hur det blir.

”Det finns en dom som säger att det är okej att erbjuda körkortsutbildningar, men domen är gammal. Vi kan konstatera att det finns en otydlighet kring vad som går att göra”

ANTON SEJNEHED (S), ORDFÖRANDE I BILDNINGSNÄMNDEN I OSKARSHAMNS KOMMUN

– Det är inte möjligt att genomföra det som en del av utbildningen. Däremot kan man erbjuda det som ett tillägg efter skoltid, exempelvis. Där är det mer av en gråzon, när det kommer till vad man kan göra och inte. Det finns en dom som säger att det är okej att erbjuda körkortsutbildningar, men domen är gammal. Vi kan konstatera att det finns en otydlighet kring vad som går att göra, säger bildningsnämndens ordförande Anton Sejnehed (S), som är medveten om att likställighetsprincipen (man får inte särbehandla) är ett bekymmer i sammanhanget.

Han berättar i alla fall att förvaltningen har plockat fram ett förslag när det gäller genomförandet. Och man har utformat det som ett stipendium.

”I det här upplägget, som har tagits fram nu, ska man som enskild elev inte behöva ligga ute med pengarna”

För att bli aktuell måste eleven i fråga ha godkänt i alla avslutade kurser samt god närvaro i skolan.

– Nu får vi se hur de politiska partierna ställer sig till det hela. Vård- och omsorgsprogrammet hade ett liknande upplägg tidigare. Men då var eleverna tvungna att ta körkortet – sedan fick de pengarna i efterhand. De fick följaktligen ligga ute med pengarna. I det här upplägget, som har tagits fram nu, ska man som enskild elev inte behöva ligga ute med pengarna. Kommunen betalar i stället, säger Anton Sejnehed.

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn