Kommunen står inte för blöjorna i förskolan

Kommunen står inte för blöjorna i förskolan

2020-02-19 Av av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Kan en förskola kräva att föräldrar ska betala för exempelvis frukt och blöjor?

Den frågan ställer en privatperson i ett brev till Oskarshamns kommun.

Brevskrivaren undrar om man nu ska ha rätt att få avgiftsfria blöjor på en förskola, om man betalar maxtaxa.

 ”Alla kommuner i landet använder sig av maxtaxan idag, vilket innebär att det finns ett tak för hur hög avgiften får bli. Om en familj betalar den högsta tillåtna avgiften, så kan inte den aktuella förskolan ta ut någon ytterligare avgift.”

”Det finns inga uttryckliga regler som säger vad som ingår i maxtaxan, men enligt förarbetena ska måltider alltid ingå i avgiften – och blöjor ska ingå i avgiften, enligt en dom i kammarrätten i Stockholm i juni 2019.”

”Domen överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen, som inte beviljade prövningstillstånd”, skriver personen ifråga i brevet till kommunen.

Frågan är då om det är förskolan eller vårdnadshavaren som ska stå för blöjinköpen till barnen i förskolan när maxtaxa tillämpas? I sitt svar konstaterar kommunen att frågan aktualiserades i samband med att kammarrätten behandlade det hela.

Följer rekommendationer från SKR

Kommunen påpekar att Sveriges kommuner och regioner, SKR, har analyserat kammarrättens dom – och SKR anser inte att den utgör ett underlag för att rekommendera kommunerna att ändra sina rutiner när det gäller tillhandahållandet av blöjor.

Oskarshamns kommun skriver i svaret att den följer rättsutvecklingen, vilket SKR rekommenderar. Och kommunens rutiner kommer inte att ändras när det gäller tillhandahållandet av blöjor inom förskoleverksamheten.

Foto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn