Kommunstyrelsen och nämnderna i Oskarshamns kommun är dåliga på att följa upp och analysera förekomsten av hot och våld

Kommunstyrelsen och nämnderna i Oskarshamns kommun är dåliga på att följa upp och analysera förekomsten av hot och våld

2023-03-13 Av av Oskarshamns-Nytt

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

OSKARSHAMN

Revisionen i Oskarshamns kommun bedömer att kommunstyrelsen och nämnderna är dåliga på att följa upp och analysera förekomsten av hot och våld.

Kommunstyrelsen och nämnderna har även brister när det gäller att säkerställa att risker för hot och våld utreds och dokumenteras genom riskanalyser i verksamheterna.

Revisionens bedömning är dessutom att kommunstyrelsen och nämnderna inte är tillräckligt bra när det gäller att säkerställa att det finns säkerhetsrutiner och när det gäller att se till att det bedrivs ett aktivt förebyggande arbete för att förhindra och motverka hot och våld mot anställda.

Revisionens bedömning bedömer vidare att kommunstyrelsen och nämnderna inte är tillräckligt bra när det gäller att säkerställa att det finns tydliga rutiner för hur anställda ska hantera uppkomna situationer samt att säkerställa att det erbjuds stöd till anställda som blivit utsatta för hot eller våld.

Revisionen har granskat arbetet med att motverka, förhindra och hantera hot och våld mot anställda och förtroendevalda.

Det var Johnny Maurits (S), ledamot i kommunrevisionen, som presenterade revisionens bedömning på kommunfullmäktigesammanträdet på måndagskvällen.

Dela gärna artikeln med dina vänner: