Kristdemokraterna: Anhöriga som vårdar sjuka behöver stöd av regionen

Kristdemokraterna: Anhöriga som vårdar sjuka behöver stöd av regionen

2021-02-18 0 av Oskarshamns-Nytt


Dela gärna artikeln:

LÄNET

Anhöriga tar idag ett stort ansvar för vård och omsorg om närstående. Men deras behov av stöd glöms ofta bort. Detta uppmärksammas av Kristdemokraterna i en ny motion till regionfullmäktige. 

– Att anhöriga ställer upp är ofta helt avgörande för att människor ska få den vård de behöver. Med omställningen till nära vård som sjukvården är inne i bedömer vi att de anhörigas betydelse kommer att öka ytterligare. Då måste vi som region fundera över vad vi kan göra mer för att stötta de anhöriga i deras viktiga men ofta också tunga insats, säger Jimmy Loord (KD), regionråd.

”Ett föredöme”

– I motionen tar vi också upp regionens ansvar som arbetsgivare. Många anhörigvårdare är i yrkesverksam ålder och måste kombinera vården av anhöriga med sina vanliga jobb. Som stor arbetsgivare har regionen många anställda som också vårdar anhöriga. Vi tror att regionen kan göra mer för att stötta dem, och att regionen samtidigt kan vara ett föredöme för andra arbetsgivare i länet, säger Madeleine Rosenqvist (KD), vice ordförande i beredningen för invånarfrågor. 

Motionen är undertecknad av Jimmy Loord, Madeleine Rosenqvist, Chatrine Pålsson Ahlgren (bilden) och Arne Sjöberg.

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN