Kritiken mot boendet Nyhem i Kristdala: Så svarar socialnämndens ordförande

Kritiken mot boendet Nyhem i Kristdala: Så svarar socialnämndens ordförande

2021-08-18 Av av Peter A Rosén

KRISTDALA

På tisdagen berättade vi att socialnämndens ledamöter inte har fått någon information om IVO-kritiken mot Nyhems äldreboende i Kristdala (läs mer här och här).

Borde inte socialnämndens politiker ha fått information om IVO-domen när den kom i april?

Vi ställer frågan till nämndens ordförande Rolf Lindström (M). Han svarar så här:

– Jag förutsätter att information för nämndens ledamöter kommer att ges vid nämndens kommande sammanträde – något som jag kommer att ta upp vid beredningsmötet inför sammanträdet.

– Nämndens ledamöter informerades om IVO-anmälan vid nämndsammanträdet den 25 november förra året. I samband med detta gavs också information om att förvaltningen hade startat en Lex Sarah-utredning gällande Nyhem.

– Insatser påbörjades omgående i form av utbildningar och insatser för att internt komma till rätta med problemen. Jag kan också konstatera att nämndens ledamöter bevisligen var komfortabla med den information som gavs vid nämndsammanträdet i november 2020, då ingen ytterligare information efterfrågades, säger Rolf Lindström.

Arkivfoto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln: