Länsmuseerna välkomnar regeringens stöd till den regionala kulturen

2020-06-12 Av av Peter A Rosén

LÄNET

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna föreslår ett stöd på 150 miljoner kronor för att stärka kulturverksamheter i hela landet år 2020. Länsmuseernas samarbetsråd som har drivit frågan om ekonomisk kompensation för corona är nöjda och välkomnar stödet.

– Beskedet är viktigt för landets länsmuseer. Många befinner sig i en svår ekonomisk situation, två av våra museer riskerar konkurs. Vi välkomnar stödet och menar att pengarna nu behöver fördelas ut på ett sätt så att de verksamheter som har störst behov får störst stöd. Här är det viktigt att kulturrådet och regionerna tar ansvar så att alla länsmuseer överlever pandemin. Vi hoppas också att stödet ligger kvar även kommande år eftersom de ekonomiska villkoren kommer vara fortsatt väldigt tuffa, säger Jonas Hellberg (S), ordförande i Länsmuseernas samarbetsråd och ordförande i Kalmar läns museum. 

Den föreslagna satsningen på 150 miljoner kronor till regional och lokal kultur ska stötta den kulturella infrastrukturen i hela landet under krisen. Det handlar om institutioner och verksamheter som konserthus, teatrar, museer, bibliotek, enskilda arkiv, med flera. Därefter får regionerna frihet och ansvar att fördela pengarna inom sitt län.

GRAFIK: KALMAR LÄNS MUSEUM