Länsstyrelsen anordnar en digital kurs i växtskydd

Länsstyrelsen anordnar en digital kurs i växtskydd

2020-03-24 0 av Peter A Rosén

KALMAR LÄN

På grund av covid-19-krisen kommer länsstyrelsen i Kalmar län att anordna en digital kurs i växtskydd.

I ett pressmeddelande skriver länsstyrelsen att en inställd kurs skulle leda till att de anmälda kursdeltagarna inte har någon möjlighet att använda sig av växtskydd inför den stundande säsongen.

”Följden kan bli angrepp från skadegörare”, skriver länsstyrelsen.

– Om inget drastiskt försämras, så kör vi kursen – som ger lantbrukarna behörighet att använda medel – i vår och sommar, säger Nina Nilsson, utbildningsansvarig på utvecklingsenheten vid länsstyrelsen.

”Avgörande”

– Balansen mellan att hålla smittan nere och hålla igång samhället är avgörande just nu, säger landshövdingen Cecilia Schelin Seidegård.

Majoriteten av länets lantbrukare driver konventionellt jordbruk där kemiskt växtskydd är en viktig del för att stå emot trycket från skadegörare i växt- och trädgårdsodling.

Kursen som ska hållas är en fyra dagar lång grundutbildning i att hantera växtskyddsmedel – och den är inplanerad till mitten av april.

På kursen får deltagarna kunskap kring hur de skyddar sig själva och miljön på bästa sätt när de hanterar och använder växtskyddsmedel.

För de 25 anmälda deltagarna, varav tio är studenter från lantbruksgymnasierna, skulle det vara en stor förlust att missa kursen.

Det innebär att de inte har möjlighet att införskaffa eller använda växtskyddsmedel inför årets säsong, som snart drar igång.

Detta kan ha stor påverkan för enskilda företag och för studenterna skulle det betyda att de saknar en viktig behörighet när de ska söka jobb till sommaren, konstaterar länsstyrelsen.

Behörigheten som kursen ger krävs för de växtskyddsinsatser som görs yrkesmässigt inom jordbruk, skogsbruk och plantskolor.

Jordgubbs- och växtodlingsgårdar samt kommunernas parkpersonal är några av alla de som behöver den behörighet som kursen ger om hur växtskyddsmedel av klass 1L och 2L ska hanteras och användas.

I och med coronaviruset har det nu diskuterats om kursen ska ställas in.

– Det är inte bara jordbruksföretag som det gäller. Det är även personal på plantskolor och egenföretagare som behöver behörighet för att använda växtskyddsmedel på rätt sätt. Det rör också kommunanställda, greenkeepers, anställda på företag som säljer växtskyddsmedel och rådgivare inom lantbrukssektorn, säger Nina Nilsson.

Ordentliga avstånd

Med detta som bakgrund anser länsstyrelsen att det är angeläget att utbildningen ska bli av.

– Vi har bokat en större lokal för att vi ska kunna hålla ordentliga avstånd under föreläsningarna. Vi tänker erbjuda de som är oroliga att delta via Skype i stället för fysiskt. Det är ju viktigt bland annat för eleverna att ha med sig behörigheten när de ska ut och söka jobb, säger Nina Nilsson.

Deltagarna som fysiskt väljer att komma till kursen ska vara friska och symptomfria enligt Folkhälsomyndighetens restriktioner. Annars bör de delta på kursen digitalt.

FAKTA / Behörighet för växtskyddsmedel

Växtskyddsmedel används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jord-, skogs- och trädgårdsbruk.

Ett växtskyddsmedel består av ett eller flera verksamma ämnen som ger en skyddseffekt mot till exempel svampangrepp, skadedjur eller konkurrerande växter.

För att ha möjlighet att hantera och använda växtskyddsmedel yrkesmässigt inom jordbruk, skogsbruk, trädgårdsodling, parkskötsel, golfbanor eller vid försäljning av växtskyddsmedel krävs det en genomförd och godkänd behörighetsutbildning.

Alla godkända växtskyddsmedel delas in i tre klasser. Medel i klass 1 och 2 får bara användas yrkesmässigt. För samtliga medel i klass 1 och klass 2 med en bokstavsbeteckning krävs också särskilt tillstånd och utbildning för användaren. Medel i klass 3 får användas av var och en.

  • Klass 1L: Växtskyddsmedel som endast får användas för yrkesmässigt bruk och av den som har användningstillstånd.
  • Klass 2L: Växtskyddsmedel som endast får användas för yrkesmässigt bruk och av den som har användningstillstånd.
  • Klass 3: Medel som får användas av alla, det vill säga även privatpersoner.

Grundkursen anordnas i samarbete med Jordbruksverket. Den är på fyra dagar och sedan kallas man till en vidareutbildning vart femte år.

Man måste ha fyllt 18 år för att få använda växtskyddsmedel yrkesmässigt.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

GRAFIK: LÄNSSTYRELSEN I KALMAR LÄN