Länsstyrelsen: ”Ökad smittspridning bland personal inom vård och omsorg”

Länsstyrelsen: ”Ökad smittspridning bland personal inom vård och omsorg”

2020-11-18 Av av Oskarshamns-Nytt

LÄNET

I samråd med smittskyddsläkaren beslutade Folkhälsomyndigheten förra veckan att även Kalmar län ska omfattas av skärpta lokala råd, eftersom smittspridningen fortsätter att öka i länet. Både beslutet och en ökad sjukfrånvaro påverkar de kommunala verksamheterna mycket.

Länsstyrelsen följer hur smittspridningen och coronapandemin påverkar Kalmar län, och gör uppdateringar av läget i länet. Det här är en sammanfattning av hur situationen förändras.

Förändringar i lägesbilden sedan vecka 45

Den 10 november infördes skärpta lokala råd samt begränsningar på max 50 personer på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Samtliga kommuner har anpassat sina verksamheter efter de skärpta lokala råden. I veckan har dessutom regeringen föreslagit ytterligare begränsning av allmänna sammankomster till åtta personer.

Antalet bekräftade fall fortsätter att öka i länet, däremot är ökningen inte lika snabb som föregående veckor. Oklart om det beror på en inbromsning av smittspridningen eller om det varit svårt att provta sig. Ökningen är störst i åldersgruppen 20-49 år. I åldersgruppen 70 + har antalet fall minskat jämfört med förra veckan.

”Ett problem är att många beställer provtagning, men inte hämtar ut sitt egenprovtagningskitt, något som påverkar tillgången till provtagning”

LÄNSSTYRELSEN I KALMAR LÄN

Det är ett stort tryck på både provtagning och smittspårning. Ett problem är att många beställer provtagning, men inte hämtar ut sitt egenprovtagningskitt, något som påverkar tillgången till provtagning. Regionen har utökat både sin provtagningskapacitet och sin smittspårningsförmåga. Förra veckan var åtta procent av proverna (egenprovtagning och assisterad provtagning) positiva.

Det är ökad smittspridning bland personal inom vård och omsorg och det finns stor oro för kommande brist på personal. Flera kommuner rapporterar om viss smittspridning inom skolan och om oro bland personal och elever.

Regionen befinner sig i förstärkningsläge sedan den 9 november och flera kommuner har aktiverat sina krisledningsorganisationer.

Utmaningar för länets aktörer

  • Kunna hantera effekterna av en ökad smittspridning inom verksamheterna och samtidigt upprätthålla den ordinarie verksamheten.
  • Hjälpa och motivera allmänheten att följa de skärpta lokala råden och begränsningar med stöd av ordningslagen.
  • Utmaning att hinna utöka provtagningskapacitet och smittspårningsförmåga i samma takt som behovet ökar med ökad smittspridning.
  • Hantera den egna personalens oro.
  • Hålla i och hålla ut!
Fakta Det här är en lägesbild!Vid en samhällsstörning eller kris behövs en samlad bild av situationen, en så kallad lägesbild. Lägesbilden ger en överblick över vilka konsekvenser händelsen kan få för viktiga funktioner i samhället och vad alla ansvariga gör för att hantera situationen. Länsstyrelsen Kalmar län ansvarar för att sammanställa en samlad lägesbild för Kalmar län. Den är en summering av lägesbilder från kommuner, regionen och flera andra krisberedskapsaktörer i länet. Lägesbilden uppdateras löpande när situationen förändras.

Länsstyrelsens roll och ansvar i arbetet med coronaviruset är att samordna länets kommuner, Region Kalmar län, smittskyddsläkaren och andra aktörer i länet som arbetar med krisen.

FOTO

FREEPIK

Dela gärna artikeln: