Läsarfråga: Vilken prisnivå är rimligt för bränslepriset?

Läsarfråga: Vilken prisnivå är rimligt för bränslepriset?

2022-02-19 Av av Annicka GunnarssonSVERIGE

Sverige är stort och glest befolkat vilket ger långa avstånd. Trots detta så har vi bland världens dyraste bränslepriser. Priserna beror inte bara på själva bränslet utan när vi tankar tillkommer även tre olika skatter: koldioxidskatt, energiskatt och moms.

Vi frågade våra läsare vilken nivå bensin- och dieselpriset bör ligga på och vi fick en enorm respons. Övervägande medborgare anser att bränslepriserna är på tok för höga.

Många är oroliga för att löner och pensioner inte räcker till då bränsepriserna liksom elpriset har ökat markant den senaste tiden. Speciellt medborgare som pendlar till jobbet och inte har möjlighet att åka buss.

En vikarie i Oskarshamns kommun berättar för ON att hon inte har råd att åka till jobbet.

”Bilen är en del i ett fungerande samhälle”

Några av de hundratals kommentarer som inkommit till oss visar på hur viktig bilen och fungerande vägar är för landets medborgare.

”I Sverige har vi ca 145 000 km allmänt vägnät, 74 000 km enskilda vägar med statsstöd, 16 000 broar och ett 30 tal tunnlar som kräver sitt underhåll. Eller skall vi ha fler betalvägar/broar?”, skriver en av våra läsare.

”Bilen är en del i ett fungerande samhälle. Att ta sig till jobbet, att kunna träffa vänner, släkt mm. Att kunna semestra även i glesbygd som gynnar turistnäringen där och skapar jobb. Bilen skänker frihet bidrar till välbefinnande”, skriver en annan av våra läsare.

”Jag betalar gärna priset som är idag om skatten går till underhåll på våra vägar. Då kan jag gärna betala det priset men vägarna är undermåliga. Regnar det mycket på E22 så är det två spår som kan ge vattenplaning och på vintern blir det halt då de snålar med saltet”, säger en yrkeschaufför som ON pratat med.

Läsarfråga

Vilken prisnivå anser du är rimligt att bränslepriset ligger på?

FAKTA / BRÄNSLESKATT

Priserna beror inte bara på själva bränslet utan när vi tankar tillkommer även tre olika skatter: koldioxidskatt, energiskatt och moms. Bensinskatten utgör omkring 60 procent priset och dieselskatten utgörs av motsvarande cirka 50 procent av priset vid pumpen enligt Ekonomifakta.

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln med dina vänner:

Annonsera digitalt lokalt