Leif Axelsson (SD): ”Det är skamligt”

Leif Axelsson (SD): ”Det är skamligt”

2020-08-27 0 av Peter A RosénOSKARSHAMN

En förening skickade ett brev till socialnämnden i Oskarshamns kommun i oktober 2018.

Trots påminnelser från föreningen ifråga dröjde det nästan två år innan brevet kom det fram till adressaten.

Samma förening har dessutom skickat ett brev till stadshuset, med socialnämndsledamoten Leif Axelsson (SD) som adressat. Det brevet har fortfarande inte kommit fram.

– Det är skamligt. Medborgarna har rätt att få svar på sina brev, säger Leif Axelsson till vår tidning på torsdagen.

Sverigedemokraterna har, via socialnämndsledamöterna Leif Axelsson och Ulla Bengzon, tagit upp frågan i en skrivelse till socialnämnden.

Duon berättar att föreningen som skrev breven vände sig till Sverigedemokraterna för att få hjälp – och efter påtryckningar från SD-ledamöterna dök det ena brevet upp nu i augusti.

Leif Axelsson och Ulla Bengzon undrar hur nämndens post- och brevhanteringsrutiner fungerar.

De skriver att Sverigedemokraterna förväntar sig att medborgarnas synpunkter når de folkvalda politikerna.

Oroliga

Leif Axelsson och Ulla Benzon blir oroliga när de tänker på vad som har hänt med de här breven.

”Medborgarna ska kunna känna trygghet i att politiken får ta del av det som man anser är angeläget och viktigt”, skriver de i skrivelsen till nämnden.

”Det är idag oklart vilka rutiner det är som gäller för brev- och posthanteringen för socialnämnden – och därför väcker vi frågan genom denna skrivelse. Vi sverigedemokrater anser att nämnden därför behöver diskutera ärendet och se över de rutiner som finns för post- och brevhantering, med syfte att arbeta fram rutiner som garanterar att medborgarna kan vara säkra på att deras synpunkter når de folkvalda som ansvarar för nämndens verksamhet”, skriver Leif Axelsson och Ulla Bengzon.

Sverigedemokraterna föreslår att nämnden ska diskutera frågan och se över rutinerna för brev- och posthanteringen.

Oskarshamns-Nytt pratar med Leif Axelsson via telefon på torsdagen.

– Av respekt för den berörda föreningen vill jag inte avslöja namnet på den – men föreningens brev till socialnämnden skickades till kommunen den 16 oktober 2018. Föreningen ifråga ville ha information om vissa saker – men svaret lyste med sin frånvaro.

– I januari 2019 hörde föreningen av sig till kommunen och påtalade att man inte hade hört något från nämnden. I samma veva såg man till att skrivelsen till nämnden blev diarieförd. Men ingenting hände. Föreningen hörde av sig till socialnämndssekreteraren i maj-juni 2019 och skickade in en skriftlig påminnelse i oktober 2019.

”Inget svar”

– Men föreningen fick inget svar. Det är skamligt att man beter sig på det här sättet gentemot medborgarna i kommunen, säger Leif Axelsson.

Han berättar att han tog upp frågan på socialnämndens senaste arbetsutskottssammanträde.

– Då berättade socialnämndssekreteraren att föreningens brev till nämnden nu låg på hennes bord. Varför det hade tagit så lång tid fick jag inget svar på.

Ett brev saknas alltjämt

– Man måste ha rutiner som fungerar. Och var är brevet som adresserades till mig? Jag fick svaret att jag inte har någon postlåda på socialförvaltningen. Men hur svårt kan det vara att lämna över ett brev som är adresserat till mig? De vet ju vem jag är.

– Det här är illa och mycket anmärkningsvärt. Man kan ju undra om de har försökt mörka av någon anledning? Eller vad handlar det här om egentligen? Medborgarna ska kunna lita på att brev som skickas in hamnar på rätt ställe, säger Leif Axelsson.

TEXT & FOTO

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se