Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

LOKAL ANNONS INFÖR EU-VALET

ANNONS

Aktuellt

Lena Hallengren (S): “Pandemin är långt ifrån över”

Lokal annons inför EU-valet

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

LOKAL ANNONS INFÖR EU-VALET

SVERIGE

Regeringen har beslutat om en proposition med förslag på en tillfällig pandemilag för covid-19. Syftet med lagstiftningen är att ge regeringen befogenhet att besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder än vad som för närvarande är möjligt.
“Även om vi nu har påbörjat vaccineringen mot covid-19 är pandemin långt ifrån över. Därför behövs en träffsäker pandemilag för hanteringen av pandemin som gör det möjligt att bromsa smittspridningen, utan att lägga onödiga begränsningar på verksamheter som kan genomföras smittsäkert”, säger socialministern Lena Hallengren (S).

Efter synpunkter från Lagrådet har regeringen föreslagit att de föreskrifter som ska underställas riksdagen bör ske inom högst en vecka från det att föreskriften beslutades. Det gäller föreskrifter om nedstängning och förbud mot att samlas på allmän plats.
Lagrådsgranskningen har även medfört vissa mindre ändringar och förtydliganden. Det gäller t.ex. att smittskyddsåtgärder även kan behöva vidtas av den som upplåter ett utrymme för en tillställning eller någon annan liknande privat sammankomst, exempelvis uthyrning av en buss eller en båt för en fest.

Lagen föreslås träda i kraft den 10 januari 2021. Lagen föreslås gälla till utgången av september 2021.För att det ska vara möjligt för regeringen att ta ställning till innehållet i eventuella kommande förordningar har regeringen även beslutat att ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att analysera vilka smittskyddsåtgärder som bör vidtas vid olika nivåer av smittspridning.
Covid-19-lagen
Med den tillfälliga covid-19-lagen får regeringen, kommuner och statliga förvaltningsmyndigheter bättre möjligheter för mer träffsäkra regler, anpassade efter hur olika verksamheter ser ut.
Den föreslagna covid-19-lagen är en ramlag, där riksdagen, om den antar lagen, tillfälligt ger regeringen befogenhet att i förordning besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder än vad för närvarande är möjligt.
I första hand handlar det om åtgärder som hindrar smittspridningen, utan att lägga onödiga begränsningar på sådant som kan genomföras smittsäkert. Det kan konkret handla om begränsning av antal besökare, reglering av öppettider eller andra nödvändiga åtgärder för att förhindra att trängsel uppstår.
Vid mycket allvarliga lägen behövs en möjlighet att kunna stänga ner verksamheter och begränsa folksamlingar på platser som allmänheten har tillträde till. Det är samtidigt viktigt att riksdagens inflytande värnas, och att sådana eventuella beslut underställs riksdagens prövning – inom en rimlig tid.
Det blir också möjligt för regeringen eller myndigheterna att besluta om smittskyddsregler i flera verksamheter, som nu inte omfattas av bindande regler. Det handlar till exempel om gym, sportanläggningar, bibliotek, campingar, museer, djurparker, köpcentrum, butiker, serviceinrättningar som frisörsalonger, festlokaler och kollektivtrafik.
Regeringen får också utökade möjligheter att begränsa människors användning av allmän plats. I propositionen föreslås att regeringen kan begränsa hur stora sällskap som får samlas på allmän plats. Det föreslås också att regeringen eller en kommun ska kunna införa förbud mot att vistas på en viss särskilt angiven plats. Det kan handla om badplatser, stadsparker eller liknande.
Regeringen får även möjlighet att införa begränsningar när det gäller lokaler och utrymmen som hyrs ut till privata sammankomster, exempelvis festlokaler som hyrs ut på kommersiell grund, gemensamhetslokaler i hyres- och bostadsrättsfastigheter samt, föreningslokaler samt lokaler som tillhör universitet, högskolor och studentkårer.
Regeringen föreslår att länsstyrelserna ska få tillsynsansvar. Om reglerna inte följs kan länsstyrelserna besluta om förelägganden: t.ex. stängning. Vid behov kan vite användas. Den som bryter mot föreskrifter som begränsar tillträde till allmän plats kan dömas till penningböter.
Frågan om ekonomisk ersättning med anledning av förordningar som meddelas med stöd av den föreslagna lagen kommer att hanteras i samband med att sådana förordningar tas fram. Regeringen återkommer till riksdagen med förslag om ersättningar inom ramen för de rutiner som gäller för budgetprocessen. För de förordningar som enligt den tillfälliga covid-19-lagen ska underställas riksdagens prövning, ska regeringen redovisa en bedömning av ekonomiska konsekvenser för företag, löntagare eller andra aktörer i propositionen om underställning.
Genvägar
Proposition: En tillfällig covid-19-lag. Prop. 2020/21:79.
Lagrådsremiss:Förslag på tillfällig pandemilag för covid-19 skickas till lagrådet
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

LOKAL ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS