Lex Maria-anmälan efter dödsfall

Lex Maria-anmälan efter dödsfall

2020-05-30 Av av Peter A Rosén

Annons: Nationaldagen 6 juni

LÄNET

Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund vid länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett dödsfall.

”Fallet gäller en 87-årig kvinna med flera grundsjukdomar som vårdades med anledning av ensidig lungkollaps”, skriver Region Kalmar län i ett pressmeddelande.

”Kvinnan behandlades med dränage men lungan expanderade inte. Behandlingen komplicerades av att luft spred sig i underhudsfettet – subcutant emfysem – som felaktigt tolkades som en allergisk reaktion.”

”Den otillräckligt behandlade lungkollapsen ledde till syrgasbrist och det kan inte uteslutas att det bidrog till patientens död.”

FOTO: REGION KALMAR LÄN
Dela gärna artikeln med dina vänner: