Lex Maria-anmälan efter självmord i Kalmar län

2020-06-23 Av av Peter A Rosén

LÄNET

Chefläkare Elmar Keppel har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett självmord.

Det skriver Region Kalmar län i ett pressmeddelande.

“Fallet gäller en patient i 60-årsåldern med långvarig psykiatrisk sjukdom i botten och med kontakt med psykiatrin sedan 1990-talet. Vid flera tillfällen under årens lopp har patienten gjort suicidförsök och i våras tog hen sitt liv.”

“Internutredningen visar på brister i psykiatrisk omvårdnad samt när det gäller kontinuerliga och dokumenterade bedömningar av suicidrisk. Därmed har patienten utsatts för en allvarlig vårdskada”, skriver regionen.

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

FOTO: REGION KALMAR LÄN