Liberalerna: ”Gör Våneviks gammelskog till naturreservat”

Liberalerna: ”Gör Våneviks gammelskog till naturreservat”

2021-03-22 Av av Peter A Rosén

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

VÅNEVIK

”Gör Våneviks gammelskog till naturreservat.”

Det skriver Liberalerna i en fullmäktigemotion, som har undertecknats av Johanna Wyckman och Pontus Welin.

De vill att Oskarshamns kommun ska ansöka hos länsstyrelsen om att göra Våneviks gammelskog till naturreservat.

Skogen är otroligt viktig för miljön, understryker de.

”Biologisk mångfald”

”Skogen bidrar till att bevara vår biologiska mångfald, skyddar mot låga grundvattennivåer, bidrar med rekreationsområden och ökar hela naturens resistens mot klimatförändringar.”

”Liberalerna har kraftfull miljöpolitik och har en stark tradition att värna om miljön, både på nationell och lokal nivå. Därför motionerar vi om att göra Våneviks gammelskog till naturreservat”, skriver de.

”En av få”

”Gammelskogen i Vånevik är en av få bevarade gammelskogar i hela Sverige och bär dessutom på ett rikt kulturarv från stenbrottet. Gammelskogen är också otroligt rikt på djurliv. Hittills har de hittat 45 rödlistade arter i området, vilket gör det särskilt skyddsvärt.”

Det är en självklarhet att skydda Våneviks gammelskog, så att nuvarande och kommande generationer kan få fortsätta att uppleva detta fantastiska område, betonar Johanna Wyckman och Pontus Welin.

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN

Dela gärna artikeln med dina vänner: