Edit Content

Hem

Extra

Tjänster

Kundservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

ANNONS

Aktuellt

Magnus Larsson (C): ”För bedrövligt”

ANNONS

OSKARSHAMN

Debattens vågor gick höga i fullmäktigeförsamlingen i Oskarshamns kommun när den nya bredbrandsstrategin diskuterades.

Centerpartiet och Kristdemokraterna fajtades mot övriga partiers hållning i frågan.

– I september 2019 lämnade Centerpartiet in en motion till kommunfullmäktige, om att man skulle ta fram en ny bredbandsstrategi. Vi konstaterade att den strategin som fanns var ett misslyckande. Därför föreslog vi att man skulle ta fram en ny. Och i den strategin skulle det framgå att det är ett större kommunalt engagemang och ansvar i frågan, sa Magnus Larsson (C).

”Samma hjulspår”

– Ja, en ny strategi har tagits fram, i och för sig, men i övrigt finns det mer att önska. Det finns också delar i den nya strategin som är bra – det ska jag inte sticka under stol med. Vi har en ökad framläggning av tomrör, exempelvis. Det är positivt. Det nämns också, om än i diffusa ordalag, någonstans i strategin om stödköp. Att kommunen ska kunna gå in och göra det. Jag hade önskat mig mer tydlighet kring den frågan. Den finns med i alla fall.

Magnus Larsson (C).

– Däremot ser vi inte att det är något direkt utökat ansvar eller utökat kommunalt engagemang, om vi tittar på det stora hela i den nya strategin. Man fortsätter att säga att det är de kommersiella krafterna som ska lösa det här. Det är jättepositivt – problemet är att vi har testat det redan i ett antal år och sett resultatet av det. Man kör på i samma gamla hjulspår, helt enkelt, och förväntar sig ett annat resultat jämfört med tidigare.

– Det finns inget i den nya strategin som säkerställer att det kommer att dras en enda meter fiber i Oskarshamns kommun. Faktum är att man sänker ambitionsnivån i den nya strategin. Det är det mest anmärkningsvärda. I den gamla strategin var vi tydliga med att det ska vara hundra procent täckning bland kommunens medborgare. Det står tydligt i den. Det har man nu frångått.

Fyra partier stod bakom den gamla strategin: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet.

Ska istället för bör

– Nu väljer övriga partier att gå en annan väg och sänka ambitionsnivån. Det är beklagligt. Framför allt med tanke på våra medborgare på landsbygden. Tyvärr visar det vilken syn man har från majoriteten när det gäller vår landsbygdsbefolkning.

– Vi yrkar precis samma sak som i kommunstyrelsen – det vill säga att: senast 2023 ska (inte bör) 100 procent av kommunens hushåll och företagare ha möjlighet att ansluta sig till bredband med 100 Mbit/s kapacitet. Och senast 2025 ska (inte bör) täckningsgrad och kapacitetsmål ha ökat till 98 procent respektive 1 Gbit/s. Det vore att bibehålla en hög ambitionsnivå istället för den ambitionssänkning som man föreslår, sa Magnus Larsson.

Kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson (S) svarade så här:

– Till skillnad från Magnus Larsson, som enligt vad jag uppfattade det som är väldigt negativ och pessimistisk, är jag faktiskt väldigt positiv till att vi har den här strategin på plats.

Andreas Erlandsson (S).

– Redan förra året började vi kabla ut mycket fiber – i alla fall bidrog vi till att man kan fibrera stora delar av vår kommun. Det här är egentligen inte en kommunal uppgift. Det var det som den förra strategin byggde på. Men vi märkte att marknadens krafter inte räckte till för att lyckas med det målet som vi hade då. Vi är tvungna att jobba på ett annorlunda vis.

”Bör eller ska – ja, det kan vi hålla på att dividera om hur länge som helst”

ANDREAS ERLANDSSON (S), ORDFÖRANDE I KOMMUNSTYRELSEN

– Bör eller ska – ja, det kan vi hålla på att dividera om hur länge som helst. Det är inte bara så att vi får gå och gräva ner ledningar hur som helst. Trafikverket och enskilda markägare kan ha väldigt stora synpunkter, vilket kan stjälpa ett sådant här projekt. Fördyringar och annat kan utgöra hinder. Jag tycker att vi på ett tydligt sätt talar om vad vi vill och vad vår ambition är med strategin.

”Ingen skillnad”

– Det bygger också på ett lokalt engagemang. När jag installerade fiber någon gång kring 2012–2013, så jag var runt hos mina grannar i ett villaområde i Oskarshamn. Det byggde precis på samma principer. Att det ska upp till en viss anslutningsgrad för att det här skulle installeras. Precis så är det på landsbygden också. Det är ingen skillnad.

– Det gäller att man hoppar på det här tåget, för att det ska bli möjligt. Jag är väldigt glad och stolt ikväll över att vi har kommit så här långt. Och jag har goda förhoppningar. Vi har avsatt medel i budgeten, vi jobbar med samarbetsavtal och vi hoppas på att det även kommer regionala och nationella pengar – och kanske till och med från EU, så att kommunens insats blir så liten som möjligt. Vi vill att förutsättningarna ska vara desamma oavsett var man bor i vår kommun, sa Andreas Erlandsson.

Ingemar Lennartsson (KD):

– Att nå alla är en väldigt viktig fråga. Vi har funderat inom KD – och vi vill vara med på Centerpartiets yrkande om att ordet bör ska bytas ut mot ska. Man ska inte sänka ambitionsnivån. Det är vår åsikt.

Ingemar Lennartsson (KD).

Magnus Larsson igen:

– Du har rätt i en sak, Andreas. Jag är ganska negativ när det gäller den här strategin. Det är jag på grund av ambitionssänkningen som föreslås. Då är det svårt att bli särskilt positiv. En ambitionssänkning drar ner betyget.

– Jag inser att den nya strategin inte kommer att se till så att vi får bredband i hela kommunen. Det finns ingenting som säkerställer att det dras en enda meter fiber. Det kommer att dras x antal meter tomrör – men det finns fortfarande inget som säkerställer att det kommer fiber i dem.

”Ska vi ha en bredbrandsstrategi med höga ambitioner, då måste man även säkerställa att det kommer fiber i rören – så att vi inte bara har en massa tomrör liggandes”

MAGNUS LARSSON (C)

– Ska vi ha en bredbrandsstrategi med höga ambitioner, då måste man även säkerställa att det kommer fiber i rören – så att vi inte bara har en massa tomrör liggandes.

Problem i Ishult

– Och, ja, det finns även andra saker som kan stjälpa det hela. Jag har förstått att vi har en del sådana problem uppe i Ishult, exempelvis. Det kan vi inte göra så mycket åt, mer än att försöka påverka markägare och andra när det gäller att släppa fram fiberdragningen över marker. För den skull ska inte vi som kommun sänka ambitionen. Lyckas man inte hela vägen fram, ja, då får man titta på alternativa lösningar.

– Det vore renhårigt av de partier som nu säger sig stå bakom förslaget till bredbrandsstrategi att tala om vilka områden det är som inte ska ha täckning, sa Magnus Larsson.

Andreas Erlandsson igen:

– I regionens mål står det bör. Och vi har försökt synka våra mål med regionens. Det är underskrivet av Karin Helmersson (C). Jag förstår inte det här med orden bör och ska. Magnus inledde med att säga att den tidigare strategin var totalt misslyckad. I den användes ordet ska. För mig är resultatet viktigare än om det står bör eller ska i strategin.

”Bra strategi”

– Så mycket fiber som kommunen har varit med och medfinansierat under de senaste åren – ja, det har vi inte gjort tidigare. Jag tycker att det här är en bra strategi. Men det bygger på att vi gör det tillsammans och att det finns en anslutningsgrad.

– Om vi skriver ska och får en anslutningsgrad på två procent. Vem ska betala? Är det kommunen, Magnus, som säger att här öppnar vi upp för stödköp? Då vill jag se det i din investeringsbudget också.

Magnus Larsson svarade:

– Ja, i en utvärdering, Andreas, så kan jag hålla med dig, då är resultatet betydligt viktigare. Men vi pratar inte om en utvärdering. Vi pratar om en strategi där vi slår fast vilken målsättning vi som kommun ska ha. Och då är det för bedrövligt att vi till vissa medborgare i kommunen säger att ”nej, er struntar vi nog i”. Men ni talar inte om vilka det är – utan det ska vara lite flytande.

”Stor betydelse”

– Ni behöver inte göra ett vettigt handtag till under den här strategiperioden – och ni kan fortfarande säga att ni har nått målet. Just beroende på ordet bör. Det går alltid att säga ”nej, det gick inte – men vi har gjort vad vi kunde”. Det är det som är skillnaden mellan orden bör och ska. Du säger att det har mindre betydelse – och det visar hur du ser på frågan över huvud taget. Det har nämligen stor betydelse. Det är två helt olika betydelser på de två orden.

– Det är fruktansvärt viktigt vilken signal vi skickar till våra kommunmedborgare på landsbygden, betonade Magnus Larsson.

Andreas Erlandsson:

– Medborgarna är vårt ansvar – den uppfattningen delar vi. Jag tror också att vi delar uppfattningen om att det inte är ett kommunalt ansvar att fibrera. Men vi vill, precis som Centerpartiet, att alla ska ha tillgång till det. Låt oss utvärdera resultatet. Vi har i alla fall avsatt pengar för att göra det här möjligt.

Magnus Larsson replikerade:

– Jag sitter inte med i regionala utvecklingsnämnden i regionen. Jag har inte ens några regionala uppdrag. Hur diskussionen har gått i regionen kan jag inte svara på. Jag har ingen aning om hur man kom fram till den skrivningen. Jag personligen kan tycka att det skulle ha stått ska där också. Det har jag varit tydlig med internt inom Centerpartiet.

– Ja, resultatet är jätteviktigt. Men det är inte det vi diskuterar här. Vi diskuterar målsättningar och ambition. Där är du tydlig med att ni sänker ambitionsnivån. Ni har inte samma höga ambitionsnivån som ni hade under förra mandatperioden. Det beklagar jag väldigt mycket, sa Magnus Larsson.

”Blir bra”

Förra kommunalrådet Peter Wretlund (S), som numera är regionpolitiker i huvudsak, sa så här:

– Det är kul att få göra comeback i talarstolen i fullmäktige. Jag trodde dock inte att det skulle ske på den här punkten. Inom regionen resonerar vi precis som Andreas gör i de här sammanhangen. Jag tror att man ska lägga fokuset på resultatet. Du har nog varit på väldigt många kongresser genom åren, du Magnus, som lägger ner mycket kraft på bör och skall. Det intressanta är resultatet. Jag är helt övertygad om att det här blir bra.

Peter Wretlund (S).

Den nya bredbrandsstrategin klubbades sedan igenom i fullmäktige.

Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverade sig.

ARKIVFOTO

PETER A ROSÉN

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

Dela gärna artikeln med dina vänner

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS