Magnus Larsson (C): ”Mycket glädjande”

Magnus Larsson (C): ”Mycket glädjande”

2020-09-07 0 av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Magnus Larsson (C) säger så här om regeringens och samarbetspartiernas välfärdssatsningar:

”Det är ett mycket glädjande och välkommet besked. Centerpartiet gick in i budgetförhandlingarna med regeringen och Liberalerna med beskedet att det behövdes ett rejält tillskott till Sveriges kommuner och regioner och det har nu regeringen och samarbetspartierna kommit överens om. 
Detta ger Oskarshamns kommun ett rejält tillskott i kassan 2021, det ger kommunen möjlighet att möta upp de underskott som tidigare har aviserats och en del av de besparingar som har flaggats för tidigare borde kunna dras tillbaka. Exakt hur fördelningen kommer bli inom kommunens verksamheter får man återkomma till, då de mesta av pengarna är generella statsbidrag som kommunen själva får fördela till sina verksamheter. Att det just är generella statsbidrag är också något som är viktigt för Centerpartiet då det ger kommunerna möjlighet att själva få bestämma hur pengarna ska användas utifrån hur förutsättningarna ser ut i respektive kommun. Centerpartiet i Oskarshamns kommun kommer att återkomma i vårt budgetförslag för 2021 hur vi ser på frågan hur pengarna skall fördelas.”

TEXT & FOTO

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se