Markägare: Vad är viktigt att tänka på när det ska grävas fiber över mina marker?

Markägare: Vad är viktigt att tänka på när det ska grävas fiber över mina marker?

2021-07-06 Av av Fråga Juristen

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

FRÅGA JURISTEN

Juristen Julia Engström på Ludvig & Co i Oskarshamn svarar på läsarnas juridiska frågor. Har du en fråga? Skicka den till Julia så kanske du får svar i en kommande spalt.

Det ska grävas fiber här i byn och de vill gräva över mina marker. De har gett mig ett markupplåtelseavtal som de vill att jag skriver på. Kan jag säga nej till kabeln? Vad är det jag ska tänka på innan jag skriver på?

Tack för din fråga!

De har inte rätt att gräva på din mark utan ditt godkännande. En dialog med markägaren ska alltid ske före projektets start. Du kan säga nej, men nätägaren kan gå till Lantmäteriet och tvinga sig fram med en ledningsrätt. Detta tar tid och kostar pengar och vanligast är därför frivilliga överenskommelser. Sedan kan dessa omvandlas till en ledningsrätt i efterhand.

Det finns några villkor i avtalet som är viktigare än andra. Till exempel att du som fastighetsägare ska gå skadeslös om kabeln skadas av normalt jord- och skogsbruk samt att du ska få ersättning för merkostnader vid framtida arbeten i kabelns närhet, exempelvis vid dräneringsarbeten när grävning behöver göras med spett och spade närmast kabeln. Du bör även ställa som krav att kabeln installeras i enlighet med branschstandarden Robust Fiber.

Det är alltid markägaren som bestämmer om ersättning ska betalas för ett bredbandsintrång eller inte. En bredbandskabel ger markägaren samma lagliga rätt till ersättning som vid intrång för exempelvis en elledning. Du har dels rätt till ersättning för att själva ledningen ligger på din mark som en belastning, dels rätt till ersättning för den skada nedläggandet orsakar på växande grödor mm.

Dela gärna artikeln med dina vänner: