Martin Kirchberg (SD): ”Det är nästan ett hån”

Martin Kirchberg (SD): ”Det är nästan ett hån”

2023-03-24 Av av Oskarshamns-Nytt

Annons: Nationaldagen 6 juni

LÄNET

”Sverigedemokraterna lämnade på torsdagen in ett ändringsyrkande till regionstyrelsen i Kalmar län om att inte begränsa antalet avgiftsfria återbesök vid sexuella övergrepp”, skriver SD i ett pressmeddelande.

”SD är mycket kritiska till det förslag som lagts fram av S-C-V-styret, där man vill begränsa antalet avgiftsfria återbesök till ett enda när man blivit utsatt för sexuella övergrepp.”

– Det är nästan ett hån mot det mycket goda medborgarförslag som lagts fram att ta bort avgifterna för vård, stöd och eftervård efter våldtäkt. Man har inte tagit hänsyn alls till fundamentet i tanken bakom medborgarförslaget, säger Martin Kirchberg, regionråd för Sverigedemokraterna.

”Det är väl känt att det mesta våldet sker i utsatta socioekonomiska områden bakom stängda dörrar i hemmet. Våld i nära relationer innebär oftast också att den utsatta inte har kontroll över ekonomin”, skriver SD.

”Vänt i dörren”

– Det finns sjuksköterskor som vittnar om patienter som vänt i dörren på sjukhuset när de får veta att det kommer hem en faktura. En faktura som skulle innebära att förövaren blir varnad och situationen snabbt förvärras i stället för att vården kan bli en väg ut ur ett destruktivt förhållande, säger Bo Karlsson (SD), vice ordförande i personalutskottet.

”Medborgarförslagets andemening är att all vård efter våldtäkt bör vara gratis. Avgifter för vård, stöd och eftervård kan innebära många besök. Det kan handla om undersökning, spårsäkring, misshandel, psykiskt lidande, hepatitvaccinering, kontroll av könssjukdomar, oönskad graviditet och flera återbesök. Sverigedemokraterna anser att det ska vara självklart att denna vård ska vara gratis.”

”Tydligt att något är fel”

– När en av fyra kvinnor någon gång blir utsatta för våld i nära relationer och Region Kalmar enbart tog emot 46 patienter som testades för våldtäkt under 2022 är det tydligt att något är fel i systemet, fortsätter Bo Karlsson.

– Det är ett mycket bra medborgarinitiativ och vi tycker det även ska innefatta alla former av sexuella övergrepp. Ett övergrepp är tillräckligt traumatiskt i sig och är man modig nog att våga söka hjälp ska den finnas till alla tillgängliga möjligheter, säger Martin Kirchberg.

Foto: Region Kalmar län

Dela gärna artikeln med dina vänner: