Martin Kirchberg (SD): ”Vi har inget annat val än att fortsätta jaga ledningen med blåslampa”

Martin Kirchberg (SD): ”Vi har inget annat val än att fortsätta jaga ledningen med blåslampa”

2022-09-19 Av av Oskarshamns-Nytt

LÄNET

”Sverigedemokraterna protesterar mot att det S-ledda styret i Region Kalmar län vägrar gå med SD:s krav om att en handlingsplan upprättas för att åtgärda den skriande personalbristen i sjukvården. Konkreta åtgärder är ett måste för att komma till rätta med den svåra situationen i sjukvården, uppger partiets företrädare efter måndagens möte med regionstyrelsen.”

Det skriver SD i ett pressmeddelande på måndagen.

– Vi sverigedemokrater krävde redan i juni en handlingsplan för att ta tag i personalbristen vid länets tre sjukhus. Då sköt S-C-styret upp frågan till september. Nu är det september och någon handlingsplan ser vi inte röken av. I stället är det bara hänvisningar till samma otillräckliga strategier som förut och under tiden förvärras personalsituationen ännu mer, säger Martin Kirchberg (bilden), oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Region Kalmar län.

”Under år efter år har en allt större del av skattebetalarnas pengar gått till en ständigt växande byråkrati istället för till satsningar för att förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljö för den fast anställda sjukvårdspersonalen”

BO KARLSSON (SD)

”Sverigedemokraterna pekar i sin skrivelse om handlingsplan på den alltmer alarmerande situationen i sjukvården: personalen har nått bristningsgränsen för vad man orkar. Partiet menar att regionen nu måste koncentrera resurserna till arbetsvillkor och arbetsmiljö för den fast anställda sjukvårdspersonalen.”

– Under år efter år har en allt större del av skattebetalarnas pengar gått till en ständigt växande byråkrati istället för till satsningar för att förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljö för den fast anställda sjukvårdpersonalen. Det får inte fortgå längre. Till det viktigaste hör att höja ob- och övertidsersättningar, men också ersättningar till handledarna av ny personal och att skaffa fler utbildningsplatser till sjuksköterska, säger Bo Karlsson, ledamot för Sverigedemokraterna i personalutskottet.

”Konkreta åtgärder för att vända utvecklingen är ett måste”

MARTIN KIRCHBERG (SD)

”Sverigedemokraterna beklagar att det S-ledda styret uppenbarligen inte tar personalfrågan på allvar. Partiet kommer dock att fortsätta driva på”, står det i pressmeddelandet.

– Vi har inget annat val än att fortsätta jaga ledningen med blåslampa. Konkreta åtgärder för att vända utvecklingen är ett måste, säger Martin Kirchberg.

Foto: Region Kalmar län

Dela gärna artikeln: