Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Mathias Karlsson (KLP) om Fredriksbergs soptipp: ”Oansvarigt att inte ha bättre koll”

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

OSKARSHAMN

Vi har tidigare berättat att Kustlandspartiet förlorade en fullmäktigeomröstning, med stora siffror, i en fråga som rörde det allmännyttiga bostadsbolaget Byggebo i Oskarshamn.

Partiet blev även överkört i en votering som handlade om att undersöka den gamla soptippen i Fredriksberg.

Kustlandspartisterna förlorade med 2–46 i omröstningen.

Det var Mathias Karlsson i Kustlandspartiet som hade skrivit en motion i frågan.

– Motionen bygger på att vi ska få bättre kunskap om området som vi kallar för gamla soptippen. Vi vill att ett underlag ska tas fram, som ger oss en större kunskapsbild kring markförhållandena och de faktiska förutsättningarna för att kunna använda marken. Vi har ett otroligt område som är en viktig del av det som kan bli kommunens utvecklingsområde – från staden mot Svalliden. Vi pratar om att väg 37/47 ska få en ny sträckning – och det här området blir då intressantare, utifrån utvecklingen av vår kommun. I dag saknas det underlag för att kunna ge en fullständig bild av markförhållandena och om mängden avfall och typ av avfall. Tycker ni inte att vi borde ha ett underlag, som är tillräckligt bra för att vi ska kunna fatta ett beslut om hur vi ska gå vidare med den här platsen? Jag ställer först och främst frågan till majoriteten (Socialdemokraterna och Moderaterna, redaktionens anmärkning) – men även till oppositionen, eftersom alla har yrkat avslag på motionen. Jag tycker att det vore väldigt intressant att höra hur ni resonerar här, om kommunens framtid och utveckling, sa han när frågan debatterades i fullmäktigeförsamlingen under måndagskvällen.

Mathias Karlsson konstaterade också att kommunen nu skulle kunna ta hand om farliga föroreningar vid en sanering, med tanke på att det finns en egen, öppen deponi efter hamnsaneringen.

Mathias Karlsson, Kustlandspartiet
Mathias Karlsson, Kustlandspartiet. Foto: Peter A Rosén

”Vi vet av erfarenhet att det inte är helt okomplicerat att flytta så stora deponier och ta hand om det avfallet som ligger där”

Andreas Erlandsson (S), ordförande i kommunstyrelsen i Oskarshamns kommun

– Ja, den här platsen har diskuterats till och från – och den har funnits med i diskussioner om exempelvis järnväg, ishall och handelsområde. Det är riktigt som Mathias säger – det är en central plats i kommunen. Det finns nog tusentals gamla deponier runtom i vårt avlånga land. Tyvärr, skulle jag vilja säga. Vi vet också av erfarenhet att det inte är helt okomplicerat att flytta så stora deponier och ta hand om det avfallet som ligger där. Det rör sig om både organiskt material och skrot och byggavfall och liknande. Det kan vara riskfyllt att gräva i det. Ibland är det bättre att det ligger kvar. Kommunen gör kontinuerliga uppföljningar, för att försäkra sig om att det inte läcker ut i vattendragen. Lakvattnet som rinner ut därifrån tas också omhand av vårt avloppsreningsverk, svarade kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson (S).

Andreas Erlandsson (S), kommunalråd i Oskarshamn
Andreas Erlandsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamns kommun. Foto: Peter A Rosén

”Just nu håller vi på med en av de mest förorenade tomterna i Kalmar län – Verkstad 18”

Andreas Erlandsson

– Men det är en central plats för kommunens utveckling – och jag utesluter inte att det här kommer att göras någon gång i framtiden. Det är dock inte aktuellt just nu. Vi har sanerat en av Sveriges mest förorenade hamnar. Det satsade vi en hel del pengar på. Just nu håller vi på med en av de mest förorenade tomterna i Kalmar län – Verkstad 18 (där gamla kopparverket låg). Där görs en stor sanering. Det är inte aktuellt just nu att ta tag i just det här området och satsa en massa resurser på det. Och det är ju inte så att vi saknar mark i kommunen för att kunna utveckla och skapa nya och attraktiva boendeplatser och verksamhetsområden för industri och övrig verksamhet. Möjligheten att utveckla kommunen finns, Mathias, även om vi inte sanerar den här deponin. Motionen är inte avslagen – den är besvarad, betonade Andreas Erlandsson.

”Vi vet inget om volymen när det gäller det riktigt farliga avfallet”

Mathias Karlsson, Kustlandspartiet

– Det här är en relativt ung deponi, som många av oss som sitter härinne faktiskt har varit med om att slänga sopor på. Den är inte äldre än så. Men vi vet inget om volymen när det gäller det riktigt farliga avfallet. Därför skulle det behövas en större undersökning. Jag säger inte att vi ska göra det just nu – men jag tycker att det är viktigt att vi har ett underlag. Och, ja, vi har mycket mark – men vi har ändå svårt att hitta etableringsdelar som ligger så pass centralt att vi kan locka hit aktörer. Det skulle kanske kosta ett par hundra tusen kronor att göra en sådan här undersökning, som skulle komplettera undersökningen som redan är gjord. Mycket är undersökt, men mycket saknas, sa Mathias Karlsson.

Sopor i Fredriksberg, Oskarshamn
Sopor i Fredriksberg, Oskarshamn. Foto: Privat

”Jag kan också känna en viss oro”

Leif Axelsson (SD), oppositionsråd i Oskarshamns kommun

– Jag kan också känna en viss oro för vad det kan vara för bråte som ligger där uppe. Vi planerar ju också för en förskola, inte så långt därifrån. Men jag känner mig ändå trygg med det som har gjorts hittills – och just nu finns det ingen planering för att använda den här ytan eller marken. Men blir det aktuellt att ta den i anspråk i framtiden, så måste vi titta på detta naturligtvis, sa oppositionsrådet Leif Axelsson (SD).

Leif Axelsson (SD), oppositionsråd i Oskarshamns kommun
Leif Axelsson (SD), oppositionsråd i Oskarshamns kommun. Foto: Peter A Rosén

”Vi vet att det läcker ut ämnen från tippen, som ligger i direkt anslutning till Döderhultsbäcken”

Mathias Karlsson

– Vi vet att det läcker ut ämnen från tippen, som ligger i direkt anslutning till Döderhultsbäcken. Vi borde göra den här insatsen nu, så att vi kan bära med oss kunskapen. Det är oansvarigt att inte ha bättre koll på tippen. Det är dessutom vi och våra föräldrar, och kanske även mor- och farföräldrar, som har slängt sopor där. Detta är något som ligger nära i tiden – och det är vårt ansvar att ta hand om det, sa Mathias Karlsson.

– Vi bryr oss om miljön – vi har precis avslutat hamnsaneringen och vi har påbörjat saneringen av Verkstad 18. Sedan får vi se när vi tar den här biten. Vi säger inte att vi aldrig kommer att göra det – men vi säger att vi inte kommer att ta det just nu. Sedan är vi inne i budgettider – en budget ska sättas snart. Det blir intressant att se om det finns medel till undersökningarna, som du efterfrågar, i din budget, sa kommunalrådet Lucas Lodge (M).

Närbild på Lucas Lodge (M), kommunalråd i Oskarshamns kommun
Lucas Lodge (M), kommunalråd i Oskarshamns kommun. Foto: Peter A Rosén

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS