Moderaterna och Kristdemokraterna: Välkommet svar

2020-03-11 0 av Peter A Rosén

KALMAR LÄN

Den politiska majoriteten i Region Kalmar län bjuder in Post- och telestyrelsen till en dialog om bredbandsfrågan med företrädare för regionen. Moderaterna och Kristdemokraterna välkomnar detta.

Under onsdagen behandlade regionstyrelsen en skrivelse från Moderaterna och Kristdemokraterna, där de två oppositionspartierna kräver att regionen ska begära en omprövning av Post- och telestyrelsens fördelning av det statliga stödet till bredbandsutbyggnad i landet.

Bakgrunden är att Region Kalmar län inte får något statligt stöd över huvud taget, enligt meddelandet som kom från Post- och telestyrelsen i februari.

– Ökat statligt stöd till bredbandsutbyggnad är en ödesfråga för vårt län som annars riskerar att halka efter övriga landet. Att bjuda in Post- och telestyrelsen till dialog är visserligen inte samma sak som att begära en omprövning av beslutet, men jag väljer ändå att se det som positivt att majoriteten agerar i någon mån när vi slår näven i bordet och uppmärksammar statens styvmoderliga behandling av vårt län. Jag förväntar mig att vi i oppositionen får delta i dialogen och att vi får framföra vårt krav till PTS och staten, säger Malin Sjölander (M).


– Visst är det uppseendeväckande att vi i M- och KD-alliansen måste driva majoriteten framför oss för att det ska hända något i frågan, men det är ändå positivt att de går oss åtminstone halvvägs till mötes genom att bjuda in PTS till en dialog inför fördelningen av ytterligare bredbandsstöd. Nu är det också viktigt att vi bjuder in de lokala bredbandsbyggarna för att sätta en strategi för fortsatt utbyggnad. Vi behöver nu ta ett större grepp för att vårt län, som nu ligger efter, ska kunna utvecklas i takt med övriga landet, säger Jimmy Loord (KD).

TEXT

Peter A Rosén

peter@oskarshamns-nytt.se

Malin Sjölander (M). FOTO: PIERRE STJERNFELDT
Jimmy Loord (KD). FOTO: PETER A ROSÉN