Mycket goda resultat i nationell hälso- och sjukvårdsrapport

2020-06-16 Av av Peter A Rosén

LÄNET

“SKR:s nationella hälso- och sjukvårdsrapport – Öppna jämförelser publicerades idag. Enligt den ligger Region Kalmar län mycket bra till framförallt när det gäller patientsäkerhet och patienterfarenheter”, skriver regionen i ett pressmeddelande.

– Det är väldigt bra att vi får kvitto på att det hårda arbete som våra medarbetare gjort har givit utdelning. Varje dag kommer vi att fortsätta arbeta för att förbättra hälso- och sjukvården i Region Kalmar län ännu mer, säger Angelica Katsanidou (S), ordförande i regionstyrelsen.

Rapporten presenterar kvalitetsmått gällande patienterfarenheter, tillgänglighet, säkerhet, resultat för stora sjukdomsgrupper, måluppfyllelse gentemot riktlinjer, ekonomi och kompetensförsörjning.

“Mycket positivt”

– Vi kan konstatera att Region Kalmar län fortsätter att leverera en verksamhet som väl svarar upp till invånarnas förväntningar. Nästa steg blir att noga analysera resultaten och se vad som kan stärkas ytterligare, säger Christer Jonsson (C), vice ordförande i regionstyrelsen.

Rapporten visar att patienter i Region Kalmar län upplever att tillgängligheten är god och att de blir väl bemötta.

– Region Kalmar län har i flera år jobbat för ett bättre bemötande och en bättre delaktighet. Det är mycket positivt att patienter ser och får ta del av resultaten av det arbetet. Ett av våra övergripande mål är att vi ska erbjuda Sveriges bästa kvalitet, tillgänglighet och säkerhet när det gäller hälso- och sjukvård, säger Johanna Wyckman (L), regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård.

FOTO: REGION KALMAR LÄN