Nu tas nästa steg i arenafrågan i Oskarshamn

Nu tas nästa steg i arenafrågan i Oskarshamn

2023-03-01 Av av Peter A Rosén

ANNONS: Kommunfullmäktige i Oskarshamn 12 juni 2023

OSKARSHAMN

På tisdagen godkände samtliga politiker i kommunstyrelsen en projektplan för programskedesarbetet med den nya hockey- och evenemangsarenan i Oskarshamn.

Kommunstyrelsen godkände också förslaget till projektorganisation och kommundirektören – Henrik Andersson – får i uppdrag att upphandla en extern projekteringsledare för arenaprojektet.

Styrgrupp för arbetet med idrottsanläggningar:

Andreas Erlandsson (S)

Lucas Lodge (M)

Leif Axelsson (SD)

Anton Sejnehed (S)

Ingemar Lennartsson (KD)

Referensgrupp för arbetet med idrottsanläggningar:

 S:

Andreas Erlandsson (S)

Anton Sejnehed (S)

Marie Holmgren (S)

Sofia Gerhardsson (S)

Yvonne Bergvall (S)

M:

Lucas Lodge (M)

Robin Hanzl (M)

Emil Jörgensen (M)

SD:

Sven-Arne Ericsson (SD)

Bill Karlsson (SD)

Peter Bohman (SD)

V:

Fredrik Jonasson (V)

Marita Reinholdsson (V)

KLP:

Mathias Karlsson (KLP)

Magnus Jonneryd (KLP)

C:

Magnus Larsson (C)

Charlotte Sternell (C)

L:

Johanna Wyckman (L)

Pontus Welin (L)

KD:

Rebecka Englund (KD)

Per Tingström (KD)

Det var på kommunfullmäktigesammanträdet den 14 februari förra året som en majoritet av de styrande politikerna tog ett inriktningsbeslut gällande arenan.

Cirka 4 500 åskådare

Den ska ha en publikkapacitet på cirka 4 500 åskådare och den ska byggas på tennishallsområdet i Oskarshamn.

Tennishallen i Oskarshamn
Tennishallen i Oskarshamn. Foto: Peter A Rosén

Länsstyrelsen i Kalmar län har godkänt byggplatsen.

Nu ska man ta fram utförliga underlag inför investeringsbeslutet.

Kommunstyrelsen inleder också en dialog med följande föreningar vars verksamhet direkt eller indirekt påverkas av arenans placering: Oskarshamns Tennisklubb, Oskarshamns Sportklubb, Oskarshamns Squashklubb, HIS Solkusten, Oskarshamns AIK, Ernemar hamn ekonomisk förening, Skogens IF, Oskarshamns Paintbollförening, Oskarshamns BTK och Oskarshamns Padelklubb.

Vi har tidigare berättat om den parallella processen, för flytten av racketcenter och kastplan.

I den processen ingår dialoger med föreningarna i fullmäktiges beslut.

När det gäller processen med den nya arenan förs förstås en dialog med IK Oskarshamn – men även med de kvarvarande föreningarna på arenaområdet, Oskarshamns AIK och Oskarshamns Sportklubb.

En grov tidsplan tas fram i programskedet. Den ska beskriva tidsaspekten för olika steg i projektet, utifrån erfarenheter från liknande projekt och entreprenader. Den ska även identifiera viktiga milstolpar, beslut som behöver tas och kritiska linjer i de parallella processerna.

Grov budget

Man ska även ta fram en grov budget, som utgår ifrån preliminära ritningar och bedömningar av ytbehov, teknik och markarbeten med mera. ”Budgeten bör även kalibreras mot tidigare arenaprojekt, allmänt konjunkturläge och regional prisbild, med mera”, skriver kommunen.

”Markundersökningar kommer att genomföras och ligga till grund för byggteknik, markarbeten och kostnadskalkyl.”

”Ett fastslaget lokalprogram är programskedets viktigaste produkt. Det fastslår målbilden och innehåller utpekade behov och villkor och ger förslag på hur dessa ska hanteras. Det sätter ramar och ”låser” in arenan i funktion, volymer och till viss del teknik och gestaltning”, skriver kommunen.

”Finansieringsplan för byggnation och drift tas fram i ett parallellt uppdrag internt på kommunen.”

Programhandlingen – inklusive kalkyl, budget och tidsplan – ska vara klar i slutet av oktober i år.

Foto: Pierre Stjernfeldt (överst)

Dela gärna artikeln med dina vänner: