Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Nya skolskjutsregler i Oskarshamns kommun från och med 1 augusti: Utökade avståndsgränser

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

OSKARSHAMNS KOMMUN

Nya skolskjutsregler införs i Oskarshamns kommun från och med den 1 augusti, om bildningsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut röstas igenom på bildningsnämndens sammanträde på onsdag.

Går förslaget igenom utökas avståndsgränserna mellan bostad och uppsamlings- eller hållplats.

Det innebär bland annat förändringar för elever som bor utmed riksväg 37/47 som i de befintliga skolskjutsreglerna beviljas skolskjuts per automatik.

”Detta generella undantag tas bort och enskilda bedömningar görs vid beviljande av skolskjuts”, skriver bildningsförvaltningen i beslutsförslaget.

För skolskjutsberättigade elever i förskoleklass till årskurs 3 ökar avståndsgränsen från 1 till 2 kilometer.

För elever i årskurs 4–6 ökar det från 1 till 3 kilometer.

För årskurs 7–9, samt för anpassad gymnasieskola, ökar det från 2 till 3 kilometer.

Generella undantag finns med i förslaget.

Elever i förskoleklass till årskurs 3, boende i Emsfors och Emmekalv, får samtliga skolskjuts till skolan i Påskallavik – även om inte avståndskravet uppfylls.

Skolan i Påskallavik
Skolan i Påskallavik. Foto: Peter A Rosén

”I befintliga skolskjutsregler är det enbart elever från förskoleklass till årskurs 2 som beviljas detta”, skriver bildningsförvaltningen i ändringsförslaget.

”Elever i förskoleklass till årskurs 3, boende i kvarteren Granliden och Tallbacken i Södertorn som har anvisats till Kristinebergskolan, får samtliga skolskjuts även om inte avståndskravet uppfylls. I befintliga skolskjutsregler finns inte något sådant generellt undantag beskrivet. Däremot har det varit en generell bedömning som ej har varit nedskriven att elever i förskoleklass till årskurs 6, boende i Åsa och Södertorn, har haft en trafikfarlig skolväg och därmed beviljats skolskjuts. I beslut om bedömning av trafiksäker skolväg mellan Södertorn och Kristinebergskolan gjordes bedömningen att skolvägen ej var trafikfarlig”, skriver bildningsförvaltningen i beslutsunderlaget.

”Elever i årskurs 4 till 6, boende i Stångehamn, får samtliga skolskjuts till Kristinebergskolan även om inte avståndskravet uppfylls. Detta undantag har i praktiken gällt tidigare men inte tydliggjorts som ett generellt undantag.”

”Benämningen grundsärskola och gymnasiesärskola tas bort och ersätts med anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola.”

Ska ansöka om vinterskolskjuts

”Förutsättningarna för vinterskolskjuts ändras. Förslaget är att samtliga som önskar vinterskolskjuts, antingen till befintlig hållplats eller till skolan, ska ansöka om detta senast den 30 september. Beviljas eleven vinterskolskjuts så erbjuds det från och med vecka 45 till och med vecka 7. För närvarande beviljas vinterskolskjuts per automatik för elever i områden som har ansetts ej ha en trafiksäker skolväg under vintern. I befintliga skolskjutsregler innebär det också att vinterskolskjuts pågår från vecka 45 till den sista fredagen i mars (vilket är vecka 13)”, skriver förvaltningen.

”Förslaget till nya regler innebär till största del inga försämrade villkor jämfört med befintliga skolskjutsregler. En förändring som kan upplevas som en försämring är att avståndsgränserna mellan bostad och uppsamling- eller hållplats ökar för skolskjutsberättigade elever. För de flesta skolskjutseleverna kommer det inte bli någon reell förändring, då vi redan i dag hämtar och lämnar elever på trafiksäkra platser längs våra skolskjutsrutter. De föreslagna ökade avståndsgränserna harmonierar med de avståndskrav som vi ställer på samtliga elever mellan bostad och anvisad skola, samt de avståndsgränser som majoriteten av kommunerna i Kalmar län har”, skriver förvaltningen, som även konstaterar att en annan förändring som kan upplevas som en försämring, är att perioden som kan bli aktuell för vinterskolskjuts minskas med drygt en månad.

”Bedömningen är dock att behovet av vinterskolskjuts i Oskarshamns kommun främst beror på mörker och dåligt upplysta vägar. Då solen går upp tidigare i mars än i oktober görs bedömningen att det är en rimlig förändring”, skriver förvaltningen.

”Vid vissa extrema förhållanden såsom oframkomligt väglag, naturkatastrof eller andra
extraordinära omständigheter kan kommunen inte garantera att skolskjutsen kan utföras i
enlighet med vad som beslutats. I dessa fall utgår inte ersättning till eleven och dennes
vårdnadshavare. Kommunen ska vid sådana förhållanden snarast upplysa om detta via
lämpligt kommunikationsmedel, exempelvis via Unikum och/eller kommunens hemsida.”

Charlotte Sternell (C) yrkar på avslag på punkten som handlar om utökade avståndsgränser mellan bostad och uppsamlings- eller hållplats. Centerpartiet vill bibehålla nuvarande regler.

Charlotte Sternell (C)
Charlotte Sternell (C). Foto: Peter A Rosén

Genrebild: Region Kalmar län (överst)

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS