Öppen fråga till regionstyrelsens ordförande angående palliativa enheten i Västervik

Öppen fråga till regionstyrelsens ordförande angående palliativa enheten i Västervik

2022-09-27 Av av Oskarshamns-Nytt

DEBATT

Malin Sjölander (M), vice ordförande regionstyrelsen, ställer en öppen fråga till regionstyrelsens ordförande Angelica Katsanidou (S) angående rekryteringar till Palliativa enheten i Västervik.

På senaste regionstyrelsen avhandlades M, KD, L och SD:s skrivelse angående stängningen av den Palliativa enheten i Västervik under augusti i år (ärende RS 2022/1159).

I svaret redogjordes för förloppet och avslutades med: ”Sjukhus- och klinikledningarna prioriterar frågan och arbetar intensivt för att kunna öppna de palliativa platserna så snabbt som möjligt. Det är dock beroende av hur snabbt nödvändiga rekryteringar kan genomföras.”

I en intervju med Angelica Katsanidou, publicerad i bland annat Dagens Västervik den 25e september, står det att inga annonser om rekrytering till den palliativa avdelningen går att finna någonstans. Detta trots att vi inom politiken försäkrats om att frågan om rekrytering är prioriterad.

Nu har enheten varit stängd i över en månad och med anledning av det frågar jag:

– Var och när har rekryteringsannonser om den palliativa enheten publicerats och hur kommer regionen arbeta för att väcka intresse från fler för att lyckas med rekryteringen till den Palliativa enheten i Västervik?

Västervik den 26 september 2022

Malin Sjölander (M), vice ordförande regionstyrelsen

Foto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln med dina vänner: