Öppet brev till Peter Wretlund (S) angående Oskarshamns sjukhus

Öppet brev till Peter Wretlund (S) angående Oskarshamns sjukhus

2022-05-24 Av av Oskarshamns-Nytt

Annons: Nationaldagen 6 juni

DEBATT

Öppet brev till Peter Wretlund angående Oskarshamns sjukhus

Bemanningskrisen i Region Kalmar län blir allt tydligare i och med att det blir svårare att behålla fast anställd personal som måste ersättas med dyra hyrlösningar. Årligen kostar Regionens oförmåga att behålla personal skattebetalarna närmare en kvarts miljard kronor.

Oskarshamns sjukhus har under många år kämpat med höga kostnader för bemanningsföretag, främst sjuksköterskor men även läkare.

Under en period i och med pandemin då stora delar av verksamheten gick på sparlåga lyckades kostnaderna för hyrbemanning minska.

När vården nu börjar komma i gång igen och vårdskulden ska betas av är frågan hur trenden blir.

Inför sommaren flaggar chefer, fackförbund och medarbetare för en mer ansträngd situation än någonsin.

Även Oskarshamns sjukhus har svårt att bemanna vitala avdelningar såsom exempelvis HIA.

Fackliga vittnar om att arbetsgivaren är i det närmaste desperat för att hitta lösningar, men ännu är man inte i mål utan drastiska åtgärder kan komma att behöva vidtas.

Våra frågor till Peter Wretlund är därför:

  • Garanterar Länsunionen att Oskarshamns sjukhus inte stängs ned helt under sommaren?
  • Vilka åtgärder är Länsunionen redo att vidta för att säkerställa att akuten, AVA, HIA och MIMA på Oskarshamn sjukhus hålls öppna för mellanlänets medborgare under hela sommarperioden?
  • Vilka verktyg fyller Länsunionen på med i ”verktygslådan” för att regionens medarbetare och tjänstemän ska lyckas hålla Oskarshamns sjukhus öppet över sommaren?
  • Vad för slutsatser drar Länsunionen kring att det blir allt svårare att hitta medarbetare som vill jobba inom Region Kalmar län?

Carl Dahlin (M), vice ordförande personalutskottet

Malin Sjölander (M), vice ordförande regionstyrelsen

Jimmy Loord (KD), vice ordförande hälso- och sjukvårdsberedningen

Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)

Kaj Holst (M)

Carl Dahlin (M)
Carl Dahlin (M). Foto: Peter A Rosén
Två politiker tittar in i kameran, bild i halvfigur, Malin Sjölander (M) och Jimmy Loord (KD)
Malin Sjölander (M) och Jimmy Loord (KD). Foto: Moderaterna/Kristdemokraterna
Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)
Chatrine Pålsson Ahlgren (KD). Foto: Peter A Rosén
Kaj Holst (M). Foto: Peter A Rosén
Dela gärna artikeln med dina vänner: