Oro: ”Oskarshamns sjukhus skulle kunna läggas ned”

Oro: ”Oskarshamns sjukhus skulle kunna läggas ned”

2021-06-18 0 av Peter A Rosén


Dela gärna artikeln:

OSKARSHAMN

– Vi blir faktiskt riktigt, riktigt rädda när vi ser Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas förslag om att förstatliga sjukvården, säger regionrådet Peter Wretlund (S), som befarar att en sådan reform skulle leda till en nedläggning av Oskarshamns sjukhus.

På fredagen bjuder Peter Wretlund och Andreas Erlandsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamns kommun, in lokaltidningarna till en pressträff utanför sjukhuset i Oskarshamn.

Den hålls med anledning av Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas tidigare utspel om att förstatliga sjukvården i landet – och därmed flytta makten över Oskarshamns sjukhus från Region Kalmar län till makthavarna i Stockholm.

”Oerhört jobbigt”

– I dag är det ett regionalt huvudmannaskap. Vi har beslutanderätten och rådigheten över våra sjukhus. Hamnar de här besluten i Stockholm, då kommer sjukvården att organiseras med matematisk effektivitet.

– De mjuka värderingsfrågorna kommer inte in där, på det sättet. Då kan man konstatera att Oskarshamns sjukhus, i synnerhet, kommer att få det oerhört jobbigt, säger Peter Wretlund.

Peter Wretlund (S), regionråd.

Du tror att de stryker Oskarshamns sjukhus med ett pennstreck i ett sådant läge?

– Jag skulle tro det, absolut. Nu är jag bara inne och gör bedömningar, men jag skulle tro att det kommer att handla om ett pennstreck i Oskarshamn och kraftfulla revideringar i Västervik.

– Länssjukhuset kommer säkert att kunna leva vidare, säger Peter Wretlund.

Andreas Erlandsson fyller i:

– I ett sådant läge kommer man att titta på hur många sjukhus som skulle behövas i förhållande till Kalmar läns folkmängd. Då landar man på 1,25 eller någonstans däromkring.

– Vi vet vilken opinion som skapas så fort det är någon förändring på gång inom sjukhusets verksamhet. En nedläggning skulle få stora effekter, med tanke på att Oskarshamn är jobbmotorn i länet, med industrin, och så vidare. Oskarshamn skulle tappa oerhört många arbetstillfällen om sjukhuset lades ned, säger Andreas Erlandsson.

Han konstaterar också att staten – i stor utsträckning – har försvunnit från mindre orter runtom i Sverige.

”Vi hade Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Skatteverket i Oskarshamn tidigare. Nu har vi något mischmasch – med några enstaka personer”

ANDREAS ERLANDSSON (S), KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE I OSKARSHAMNS KOMMUN

– Vi hade Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Skatteverket i Oskarshamn tidigare. Nu har vi något mischmasch – med några enstaka personer, betonar han.

Andreas Erlandsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamns kommun.

Peter Wretlund igen:

– Vi jobbar med att de här tre sjukhusen ska komplettera varandra på olika sätt och vara nischade i förhållande till varandra.

– Hitintills har vi lyckats väldigt bra. Vi har fina nöjdhetssiffror på olika sätt. Vi ligger över rikssnittet när det gäller förtroendet för sjukvården, exempelvis.

– Vi känner att ett förstatligande bara har nedsidor.

Kristdemokraterna brukar säga att det är de som står upp för sjukhuset i Oskarshamn – och att det kanske är Socialdemokraterna som är det stora hotet i sammanhanget. Hur ser du på det?

– Jag har bara varit med i regionpolitiken under den här mandatperioden, men för oss är det en självklarhet med tre sjukhus i länet, som kompletterar varandra.

”Det kommer aldrig, över huvud taget, finnas på kartan – så länge vi är med och styr i regionen – att vi skulle lägga ned Oskarshamns sjukhus”

PETER WRETLUND (S), REGIONRÅD I REGION KALMAR LÄN

– Det kommer aldrig, över huvud taget, finnas på kartan – så länge vi är med och styr i regionen – att vi skulle lägga ned Oskarshamns sjukhus, säger Peter Wretlund.

”Granska Kristdemokraterna”

– Där behöver man granska Kristdemokraterna, tycker jag. Det de säger lokalt jämfört med det som sägs nationellt. De vill säkert spara pengar för att kunna sänka skatten. Det är ofta kontentan, säger Andreas Erlandsson.

– Och det är ingen av de nationella politikerna som behöver gå på Flanaden och ta resonemangen med folk, säger Peter Wretlund.

Han nämner Norge som ett talande exempel i frågan.

– Där har man sett att den här typen av sjukhus ryker i de här sammanhangen.

Om man vänder på det. Litar du inte på att Stefan Löfven skulle låta Oskarshamns sjukhus vara kvar om staten styrde?

– Det finns inga snabba lösningar, som leder till att allt plötsligt börjar fungera jättebra. Vi har ett regionalt huvudmannaskap och det är vi stolta över. Det ligger i den svenska sjukvårdsmodellen, svarar Peter Wretlund.

Det är en framgångsrik modell, med tanke på alla utmärkelser som Oskarshamns sjukhus, och de andra sjukhusen i länet, har fått, understryker han.

Det är en eventuell högerregering som oroar Peter Wretlund och Andreas Erlandsson.

– Med tanke på att både Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna driver frågan om ett förstatligande av sjukvården, säger Andreas Erlandsson.

De kan alltid hävda att Oskarshamns sjukhus skulle få vara kvar…

– Ja, det kan man alltid säga. Men hur ska de kunna bevisa det? Vad finns det då för mening med att det ska vara statlig styrning, om det ska se ut på precis samma sätt som nu? Då finns det ju ingen vits med det, säger Andreas Erlandsson.

”Jämlik vård”

– När vi lägger vårt sjukhuspussel i den är regionen, så värderar vi andra bitar – och inte enbart den strikt ekonomiska. Närhetsprincipen, jämlik vård, arbetsmarknad och så vidare, säger Peter Wretlund.

– Det är klart att vi, i den här valkretsen, slåss för Oskarshamns sjukhus, fastslår han.

Har ni med er era partikamrater i Kalmar när det gäller frågan om Oskarshamns sjukhus?

– Ja, det har vi. Absolut. Det är klockrent i vårt parti, svarar Peter Wretlund.

Förr om åren var det mer av en geografisk strid än en partistrid…

– Jag har inte den historiska bilden kring det, fullt ut – men jag upplever inte att det är så nu, säger Peter Wretlund.

– I dag har våra motsvarigheter en presskonferens vid Västerviks sjukhus.

Det har monterats ned en del på Oskarshamns sjukhus genom åren. Är det färdigt med det nu, eller…

– Man har gjort strukturella förändringar. IVA var en sådan. Jag skulle inte vilja kalla det för nedmontering. Det finns planer på magnetkameror och så vidare. Sjukhusen kompletterar varandra, säger Peter Wretlund.

– Förändringar är vi inte oroliga för. Det här sjukhuset ser inte likadant ut som det gjorde när det byggdes på 1960-talet. Verksamheten kommer att förändras – det viktiga är att man hittar en modell som passar för den här typen av sjukhus. Oskarshamns sjukhus är inte ett akutsjukhus med alla former av specialister, säger Andreas Erlandsson.

– Men det är ett sjukhus där man har utvecklat dagkirurgin för att nämna ett exempel.

Andreas Erlandsson och Peter Wretlund konstaterar att 81 procent av länsborna har ett stort förtroende för sjukvården i länet.

Det största förtroendet i hela landet.

”Nödvändigt”

– Vi anser att det regionala huvudmannaskapet är nödvändigt för att säkerställa en god vård i hela Kalmar län. Vi tror också att det regionala ansvaret är nödvändigt för att få till stånd de investeringar som behövs inom sjukhusvården. Med erfarenhet från infrastrukturen vet vi att staten mycket sällan ser till länets behov, säger Peter Wretlund.

– Vi är sammantaget djupt oroade. Ett förstatligande leder till att Oskarshamns sjukhus skulle kunna läggas ned. Det skulle drabba vår kommun mycket hårt. På Oskarshamns sjukhus arbetar cirka 420 personer, säger Andreas Erlandsson.

”Oacceptabelt”

– Det är naivt att tro att tjänstemän i Stockholm skulle värna länets mindre sjukhus på samma sätt som de lokalt förankrade förtroendevalda. Genom att förstatliga vården flyttas inflytandet från länsinvånarna till ett begränsat antal centrala byråkrater i huvudstaden. Därmed skulle de lokala möjligheterna att påverka sitt hemsjukhus försämras eller rent av försvinna. För oss är det oacceptabelt, säger Peter Wretlund.

Foto: Peter A Rosén