Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Oskarshamn får ett nytt bostadsområde: ”Positivt”

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

OSKARSHAMN

Oskarshamn får ett nytt bostadsområde.

Det rör sig om ett kommunägt område vid Långelid, i stadsdelen Rödsle.

– Det är positivt. Vi får se när vi kan komma igång med en exploatering där uppe, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson (S).

På tisdagen antogs detaljplanen för området i kommunstyrelsens arbetsutskott – och ärendet skickas nu vidare till fullmäktigeförsamlingen, där ett definitivt beslut tas.

Samhällsbyggnadsnämnden godkände detaljplanen i december.

Syftet med planen är att möjliggöra för nya bostäder samt möjliggöra en utökning av verksamheten vid Långelids förskola.

Planområdet, som har en areal på cirka tolv hektar, gränsar delvis till befintlig bebyggelse och ligger i ett kuperat skogsområde. Långelids förskola ligger i planområdets östra del.

Trafikflöden till och från det nya bostadsområdet kommer att ske via en ny anslutning till väg 733, mellan Långelid och Flinshult.

”Attraktivt boende”

”Då området ligger nära befintliga bostadsområden och då skola samt förskola kan nås inom förhållandevis korta avstånd lämpar sig området väl för planläggning av nya bostäder samt förskola. Planen möjliggör för ett attraktivt boende med närhet till både natur, skola och centrum. Planen görs flexibel och tillåter olika bostadsformer för utvalda delar av området, såsom friliggande en- och tvåbostadshus, radhus, parhus, kedjehus eller flerbostadshus. Planen möjliggör för 26 stycken villatomter”, konstaterar kommunen i beslutsunderlaget.

”Jag kan tänka mig att man ska kunna påbörja en exploatering under nästa år, 2025”

Andreas Erlandsson (S), ordförande i kommunstyrelsen i Oskarshamns kommun

– Först ska detaljplanen vinna laga kraft – sedan får vi se hur det blir med eventuella överklaganden, men jag kan tänka mig att man ska kunna påbörja en exploatering under nästa år, 2025. Det är viktigt för kommuner att jobba med detaljplaner nu. Vi har ingen byggrusch för närvarande, men det gäller att ha färdiga tomter, som folk kan bygga på, när det vänder,  säger Andreas Erlandsson på en pressträff efter sammanträdet i kommunstyrelsens arbetsutskott.

”Förslaget till ny detaljplan bedöms inte strida mot den gällande översiktsplanen, ÖP2030. Det aktuella planområdet utgör ett av de områden som i översiktsplanen har föreslagits som utvecklingsområde för bostäder”, skriver kommunen.

”En naturinventering har gjorts för att säkerställa bevarandet av höga naturvärden. Genom den anpassning och hänsyn som har tagits till det som framkommit av naturinventeringen bedöms planförslaget innebära att inga betydande värdefulla naturvärden påverkas. Kvartersmarken för nya bostäder har förlagts utifrån att minimera intrång i värdefulla naturmiljöer samt undvika konsekvenser för skyddade arter”, skriver kommunen.

Fornlämningar förekommer

”Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande negativ påverkan vad gäller närhet till skog och rekreation för de boende i Rödsleområdet. Detta då en stor del av ytan inom det nya planområdet blir planlagd som Natur och då anläggandet av nya gång- och cykelvägar bedöms öka tillgängligheten till skog och rekreation, både för befolkningen inom Rödsleområdet samt för tätorten i övrigt. I den norra delen av planområdet har det planlagts för en allmän parkering som också är tänkt att bidra till en ökad tillgänglighet till naturområdet. I området förekommer fornlämningar och under 2022 togs det fram en arkeologisk utredning av Kalmar läns museum. Planförslaget har anpassats med hänsyn till vad som framkommit av utredningen”, skriver kommunen.

Genrebild: Freepik

+1
15
+1
0
+1
2
+1
6
+1
2
+1
0
+1
10

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS