Oskarshamns kommun och IP-Only tecknar samarbetsavtal – mångmiljoninvesteringar till år 2025

Oskarshamns kommun och IP-Only tecknar samarbetsavtal – mångmiljoninvesteringar till år 2025

2021-02-05 0 av Annicka Gunnarsson
OSKARSHAMN

Oskarshamns kommun har nyligen antagit en ny bredbandsstrategi för 2021-2025. Målet är att senast 2023 bör 100% av kommunens hushåll och företagare ha möjlighet att ansluta sig till bredband. För Oskarshamns kommun rör det sig om en investering på mellan 65-100 miljoner kronor till år 2025.

IP-Only skriver i ett pressmeddelande att det pågår planering för att flera orter i Oskarshamn ska få fiber, varav många under 2021. I samband med detta tecknades ett samarbetsavtal mellan kommunen och fiberaktören IP-Only för att skapa de bästa förutsättningarna för att så många hushåll som möjligt ska få fiberanslutning.

Och satsningen är stor och målinriktad.

Avsätter resurser för digitalisering

– ”Nu avsätter vi resurser för att långsiktigt säkra att hela Oskarshamns kommun ska vara en del av den pågående digitaliseringen av samhället och invånare kan ta del av digitala välfärdstjänster, grundläggande samhälls- och företagstjänster och inte minst en omfattande arbetsmarknad och tillgång till kultur”, sade kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson i en nyhet häromveckan.

Samverkansavtalet är en del i arbetet med att nå målen i kommunens nya bredbandsstrategi. Och IP-Only, som 2020 anslöt fler hushåll än någonsin tidigare i Sverige, delar kommunens höga ambitioner i området.

Mångmiljoninvesteringar

– ”Vi ser ett stort intresse för fiber i området, precis som vi gör i hela Sverige, vilket är glädjande då utbyggnaden är beroende av att tillräckligt många beställer. Det blir inte billigare eller enklare än just nu, vilket många också förstått. Med ett gott samarbete med Oskarshamns kommun och våra mångmiljoninvesteringar i området ser vi nu fram emot att ge Oskarshamnsborna den snabbaste och säkraste internetanslutningen som finns”, säger Jan Gunnarsson, kommunansvarig på IP-Only.

Och behovet är stort, inte minst under tider av pandemi. Enligt en undersökning IP-Only gjorde med Sifo sommaren 2020 så har en tredjedel av de som inte har snabbt bredband svårigheter att arbeta hemifrån.

Enligt en undersökning IP-Only gjorde med Sifo sommaren 2020 så har en tredjedel av de som inte har snabbt bredband svårigheter att arbeta hemifrån.

IP-Only

Intresset för markbunden fiber ökar

– ”Vi ser att intresse för fiber hela tiden ökar, och hushållen vill ha det bästa av det bästa – markbunden fiber. Många ser trådlösa tekniker som osäkra, och är det något man inte vill ha under tider av hemarbete är det just osäkerhet”, säger Jan Gunnarsson.

Det nya samarbetsavtalet mellan kommunen och IP-Only följs av en handlingsplan med en kontinuerlig utbyggnad. Målet är att samtliga hushåll och företag ska kunna erbjudas tillgång till snabb och driftsäker digital infrastruktur till utgången av 2023. Först ut Kristdala som i en andra etapp omfattar Krokshult och Ishult med flera. Och precis som i andra områden är utbyggnaden är beroende av att tillräckligt många beställer.

Först ut Kristdala som i en andra etapp omfattar Krokshult och Ishult med flera. Och precis som i andra områden är utbyggnaden är beroende av att tillräckligt många beställer.

IP-Only
Oskarshamns kommun har skrivit avtal med IP-Only för att bygga ut fiber i hela kommunen. Alla hushåll och företag ska erbjudas fiber före 2023. FOTO: IP-ONLY

FOTO: IP-ONLY