PostNord höjer portot från 1 januari 2022

PostNord höjer portot från 1 januari 2022

2021-11-16 Av av Oskarshamns-Nytt

SVERIGE

Svensk-danska statskontrollerade bolaget PostNord meddelar på tisdagen i ett pressmeddelande att portot kommer att höjas från den 1 januari. Digitaliseringen i samhället bidrar till minskade brevvolymer vilket skapar ett intäktsbortfall och då är höjningen ett faktum.

Den första januari 2022 höjs portot för ett brev upp till 50 gram med en krona, från 12 till 13 kronor. Samtidigt sänks priset för de allra tyngsta breven. Höjningen görs för att kompensera för det intäktsbortfall som uppstår när brevvolymerna fortsätter att minska till följd av digitaliseringen i samhället

– Samtidigt som vanliga brev som innehåller dokument minskar blir det allt vanligare att man använder frimärkta försändelser för att skicka gåvor eller e-handlade försändelser, saker som ofta väger lite mer än bara papper. Genom att förändra prissättningen något kan vi göra det enklare för dem som skickar lite tyngre saker, säger Mathias Krümmel, vd för PostNord Sverige.

Brevvolymerna har minskat med 12%

När allt färre brev skickas blir varje brev dyrare att hantera eftersom en stor andel av kostnaderna är fasta. Portointäkterna ska finansiera hela den finmaskiga infrastrukturen från Ystad till Haparanda, med fordon, lokaler, sorteringsmaskiner, löner et cetera. PostNord räknar med att brevvolymerna kommer att fortsätta att minska. Under 2020 minskade brevvolymerna med 12 procent jämfört med samma period året innan.

– Fortsatt måttfulla portohöjningar bidrar till en robustare postservice, vilket behövs med tanke på att både den svenska geografin och postregleringen är bland de tuffaste i Norden. Förra hösten tillsatte regeringen en utredning som ska se över hur den samhällsomfattande posttjänsten ska kunna finansieras på sikt. Vi ser fram emot redovisningen av det uppdraget, som ska komma senast 31 januari 2023, avslutar Mathias Krümmel. 

FAKTA / PORTO I NORDEN

Sverige det lägsta portot i Norden för brev på 50 gram.

  • Sverige 13 kr
  • Island 15 kr (224 ISK)
  • Danmark 16 kr (12 DKR)
  • Finland 18 kr (1,85 EUR)
  • Norge 25 kr (25 NOK)

Källa: Respektive operatörs webbsida och 2021 års priser.

Foto: PostNord

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn