Regeringen vill säkra samhällsviktigt flyg

Regeringen vill säkra samhällsviktigt flyg

2021-06-19 Av av Oskarshamns-Nytt
SVERIGE

För att samhällsviktiga flygtransporter som ambulansflyg eller räddningstjänst ska fungera även under kriser är landets beredskapsflygplatser centrala. Regeringen ger därför Trafikverket i uppdrag att analysera behovet av beredskapsflygplatser med utgångspunkt i erfarenheter från coronapandemin.

Den pågående coronapandemin har aktualiserat frågan om tillgängligheten till beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtransporter. Under pandemin har regeringen gett uppdrag till Trafikverket om att förhandla och ingå överenskommelser om att flygplatser ska vara temporära beredskapsflygplatser, bland annat mot bakgrund av det ökade behoven från hälso- och sjukvården.

”De statliga beredskapsflygplatserna upprätthåller en väldigt viktig funktion i vårt land och säkerställer att ambulansflyg, räddningsflyg och brandflyg kan landa. Jag vill att Trafikverket nu, med de erfarenheter vi har från coronapandemin, ser över hur vi säkrar det samhällsviktiga flyget i hela landet”, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Trafikverket får uppdraget

Trafikverket får i uppdrag att göra kompletterande analyser av beredskapsflygplatser med utgångspunkt från regeringsuppdraget Översyn av de svenska beredskapsflygplatserna som myndigheten redovisade i juni 2020.

Trafikverket ska bland annat redovisa kompletterande underlag och förslag avseende hälso- och sjukvårdens och andra samhällsviktiga verksamheters behov av beredskapsflygplatser i hela landet, vilka flygplatser som bör vara beredskapsflygplatser ur ett beredskaps- och samhällsekonomiskt perspektiv, kostnadsberäkningar för olika ambitionsnivåer av beredskap, samt alternativ för statens ersättning- och finansieringsmodell.

Uppdraget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Foto: Freepik

Dela gärna artikeln: