Region Kalmar län har anmält en incident

Region Kalmar län har anmält en incident

2022-08-13 Av av Oskarshamns-Nytt

Annons: Nationaldagen 6 juni

LÄNET

På fredagen anmälde Region Kalmar län en personuppgiftsincident till Integritetsmyndigheten.

”Anmälan gäller att ett bokningsunderlag för vårdbesök felaktigt har skickats med posten. Patientens personnummer är det enda som synts i fönstret på kuvertet. Ingen adress var angiven. Brevet har sedan felexpedierats och hamnat hos fel mottagare. Orsaken till incidenten var den mänskliga faktorn och det blev fel i det enskilda fallet. Berörd patient kommer att informeras”, skriver regionen i ett pressmeddelande.

Grafik: Region Kalmar län

Dela gärna artikeln med dina vänner: