Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Replik på debattinlägg om vindkraften: ”Klimatet är viktigare än lokal opinion”

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

DEBATTARTIKEL

Replik på Mattias debattinlägg som publicerades i ON den 15 februari:

Klimatet är viktigare än lokal opinion.

Jag förstår att det känns orättvist att klimatångest ska driva våra beslut kring infrastruktur och samhällets satsningar.

”Klimatkrisen pågår just nu och är vårt samhälles största problem”

Björn G Karlsson, professor emeritus energisystem, Linköpings Universitet

Men klimatkrisen pågår just nu och är vårt samhälles största problem.

Här är det kritiskt att agera nu för att säkra en bättre framtid.

Redan denna vinter har vi sett effekterna av häftiga väderomslag, starka stormar, och en extremkyla i Sverige samtidigt som andra länder i Europa har rekordvärme.

”Utan allt tvivel”

Enligt WWF och Boston Consulting Groups rapport ”Building a Nature Positive Energy Transformation” är det bättre för naturen och människor att ställa om till förnybar energi än att hålla fast vid vår fossila användning, utan allt tvivel.

Om stabil kraft. Din poäng om att vindkraft inte är den enda lösningen på vår omställning till grön energi är mycket relevant. Vi behöver en mix av olika energikällor för att säkerställa en stabil och hållbar energiförsörjning för framtiden. Tillsammans med lagring i form av batterier och vätgas, smart styrning av elanvändning, går det att uppnå ett stabilt elsystem, oavsett om vi har mer förnybar energi eller kärnkraft. Detta poängteras i flertalet rapporter, bland annat dessa från Chalmers och BTH.

”När det gäller vindkraftens påverkan på turism, så visar dagens forskning motstridiga resultat, och att vindkraft kan vara både positiv och negativ för turism”

Turism och kuststräckan. När det gäller vindkraftens påverkan på turism, så visar dagens forskning motstridiga resultat, och att vindkraft kan vara både positiv och negativ för turism.

Detta då det är beroende av vilka värden som turisten söker på en plats, men är också beroende av individens åsikter om vindkraft. Mer forskning om vindkrafts påverkan på turism i Sverige görs just nu av Mittuniversitet. Havsbaserad vindkraft bedöms i en rapport från Energimyndigheten (ER 2023:21) skapa mellan 5,9 och 15,7 årsarbeten per MW i hela värdekedjan, varav en del lokalt och en del på andra platser. Förutom det så kommer elektrifieringen av våra industrier lokalt möjliggöra fler gröna industrier, arbetstillfällen, och lokal utveckling.

”De punkter du tar upp angående miljöskydd och bevarande av naturvärden, inklusive de områden som är utpekade som riksintresse för obruten kust och friluftsliv, är mycket relevanta”

Riksintressen och naturvärden. De punkter du tar upp angående miljöskydd och bevarande av naturvärden, inklusive de områden som är utpekade som riksintresse för obruten kust och friluftsliv, är mycket relevanta. Det är därför riksintressen och naturvärden är en stor och viktig del av miljöprövningen, som kommer bedömas av Mark-och miljödomstolen. För att få ett tillstånd för havsbaserad vindkraft så krävs noggranna studier av bland annat fåglar, och som du nämner har Kalmarsund ett rikt fågelliv. Om verksamhetsutövaren inte kan visa att påverkan på naturvärden kan undvikas kommer inte parken få tillstånd.

Forskas konstant

Gällande SMHIs rapport Regionala effekter av havsbaserad vindkraft (2023) konstaterar författarna att enskilda parkers påverkan på salthalt och temperatur är existerande men små jämfört med naturlig variabilitet. Författarna betonar att de inte undersökt påverkan på växter och djur, och att framöver måste de kumulativa effekterna av flertalet vindkraftsparker undersökas. Kumulativ påverkan är något som måste visas inom ramen av en miljöprövning, och vindkraften och dess påverkan är något som konstant forskas på, bland annat inom forskningsprogrammet Vindval.

”Jag håller med om att energiomställningen och klimatet bör vara en viktig fråga vid nästa kommunval 2026”

Valfråga. Jag håller med om att energiomställningen och klimatet bör vara en viktig fråga vid nästa kommunval 2026. Det är viktigt att de valda representanterna lyssnar på medborgarnas åsikter och tar hänsyn till alla aspekter innan de fattar beslut om stora projekt och satsningar. Sverige behöver en offensiv miljöpolitik som ökar vår självförsörjning och minskar vårt beroende av fossila bränslen från skurkstater.

Att bygga ut havsbaserad vindkraft vid Sveriges starkaste anslutningspunkt, i en kommun med goda förutsättningar att fortsätta vara ett energicentrum och på en plats där elpriserna är höga och elen behövs är ett sätt att ta ansvar. Att som politiker säga nej – utan att ha andra alternativ än en romantisk bild av det som varit – förtjänar varken röster eller förtroende. 

Björn G Karlsson

Professor emeritus

Energisystem

Linköpings Universitet

Foto: Freepik

+1
5
+1
1
+1
0
+1
5
+1
0
+1
0
+1
22

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS