Replik på Mattias Bäckström Johanssons och Carl-Wiktor Svenssons debattartikel

Replik på Mattias Bäckström Johanssons och Carl-Wiktor Svenssons debattartikel

2021-09-02 Av av Oskarshamns-Nytt

DEBATTARTIKEL

Replik på Mattias Bäckström Johanssons och Carl-Wiktor Svenssons debattartikel om vindkraft.

I en insändare krokar moderaten Carl-Wiktor Svensson och sverigedemokraten Mattias Bäckström Johansson arm i ett gemensamt bredsidesanfall mot vindkraften och det som de kallar ”den nya energipolitiken”.

Det finns skäl att påminna i synnerhet Carl-Wiktor Svensson om att ”den nya energipolitiken” är ju den ramöverenskommelse för en långsiktighet inom energipolitiken som Moderaterna så sent som 2016 var med och undertecknade.

Överenskommelsen omfattar bland annat ett mål om 100 procent förnyelsebar elproduktion 2040.

Dock med förtydligandet att detta inte är något stoppdatum för kärnkraft och att det inte innebär någon stängning av kärnkraft med politiska beslut.

”Bra och rimlig”

Centerpartiet anser att den nationella elförsörjningen är en samhällsavgörande fråga som måste hanteras långsiktigt och vara oberoende av politiska kastvindar och infall.

Vi tycker dessutom att överenskommelsen är bra och en rimlig kompromiss av olika åsikter.

Därför står naturligtvis Centerpartiet kvar vid överenskommelsen.

Både elproducenterna och industrin står inför enorma investeringar för att klara sin energiomställning. De behöver långsiktiga spelregler.

”Politiska nycker och infall är direkt skadliga”

ANDERS JOHANSSON (C), KOMMUNALRÅD I MÖNSTERÅS KOMMUN

Politiska nycker och infall är direkt skadliga

Debattörerna har helt rätt i att Centerpartiet regionalt vill att vår produktion av förnyelsebar el 2030 skall täcka länets elkonsumtion.

”Inte orimligt”

Personligen ser jag definitivt inte det som något orimligt mål.

Mönsterås kommun beräknas redan nästa år producera förnyelsebar el som motsvarar ungefär halva länet elkonsumtion.

Det sker framför allt med vindkraft och elöverskott från Södras anläggning men även vattenkraft och solceller bidrar.

Det känns väl ganska rimligt att övriga länet borde klara den andra halvan, även om vi nog kan hjälpa till lite med den också.

Lokalt har vindkraftsetableringarna inneburit ett uppsving för många av våra lokala företag och även inneburit nya företagsetableringar.

Investeringar i en kommun får hjulen att snurra på många håll i samhället och hos oss har det t.ex. verkligen hjälpt hotell- och restaurangbranschen genom pandemin.

Många skogsbrukare, som de senaste åren plågats av torkan med skogsbränder och granbarkborreangrepp, får en möjlighet till en ny inkomstkälla från sin fastighet genom att upplåta delar av den till energiproduktion.

I det här fallet rör det sig om vindkraft men vi vet att det finns stort intresse i området även för att etablera solcellsparker.

”Kommer Bäckström Johansson och Svensson vara motståndare även till den möjligheten för markägarna?”

Kommer Bäckström Johansson och Svensson vara motståndare även till den möjligheten för markägarna?

Debattörerna gör sitt bästa för att lyfta fram vindkraftens nackdelar jämfört med kärnkraften.

Ett exempel är fågeldöd.

Det är riktigt att fåglar kan flyga in i vindkraftverk och dö.

”Cirka 2 promille”

Vindkraftverken orsakar enligt Naturvårdsverket cirka 2 promille av den fågeldöd som sker på grund av mänsklig aktivitet idag.

Oerhört mycket mindre än trafiken, elledningar, fönsterrutor, oljeutsläpp och för att inte tala om katter.

Det hela blir nästan lite löjeväckande när man dessutom börjar peka på att det finns avfallsproblem från vindkraften.

Alla moderna miljötillstånd reglerar att platsen där verken stått skall återställas.

Hela verken återvinns på olika sätt. En svaghet är kanske att vingarna går till värmeåtervinning och borde kunna nyttjas bättre, men i jämförelse med kärnkraftens avfallproblematik så känns det ganska lindrigt!

Energiförsörjningen har alltid varit helt avgörande för samhällsutvecklingen men nu kompliceras den ytterligare av klimatomställningen.

”Vi måste fasa ut fossila energikällor och ersätta dem med fossilfria”

Vi måste fasa ut fossila energikällor och ersätta dem med fossilfria.

Med största sannolikhet innebär det att vi kommer att få ett ökande elbehov.

I dagsläget handlar inte frågan för mig om att ersätta kärnkraft med vindkraft.

Det handlar om att öka produktionen av el!

”Väldigt dyrt”

Det gör vi idag snabbast och billigast med vindkraft.

En nybyggnation av kärnkraft är möjlig på de platser där det finns kärnkraft idag genom energiuppgörelsen från 2016.

Däremot skulle det bli väldigt dyrt och vara olönsamt utan kraftiga statliga subventioner.

Det skulle dessutom snarare dröja decennier i stället för år innan elen började produceras och omställningen mot fossilfrihet måste gå betydligt fortare än så!

Anders Johansson (C)

Kommunalråd, Mönsterås

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn