Rumskullaeken lever fortfarande

Rumskullaeken lever fortfarande

2021-05-20 Av av Oskarshamns-Nytt

RUMSKULLA

Den cirka ett tusen år gamla Kvilleken, eller Rumskullaeken som den också kallas, lever alltjämt.

Den har dock uppvisat en alltmer vacklande hälsa sedan 2012, men fortsätter bevisligen att kämpa på.

Länsstyrelsen kan nu meddela att knoppar på den lite större gren som ännu var i livet förra året är på väg att slå ut även i år.

”Även om Kvillekens hälsa fortsätter att sakta bli sämre är förändringen mot förra året ganska begränsad till skillnad mot under åren 2014-2017 då större delen av trädet dog ut. Sedan 2017 har den del av trädet som lever koncentrerats till en lite större gren nertill på trädet som sakta minskat i omfattning”, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande på torsdagen.

”Har misslyckats”

”De försök att rädda det gamla trädet, som länsstyrelsen gjorde under 2013-2014, vet vi sedan några år tillbaka har misslyckats. Men ingen vet exakt hur länge vi kommer att få njuta av trädet i levande tillstånd. Länsstyrelsen har emellertid i samarbete med Skogforsk räddat Kvillekens genetik genom att det idag finns ett antal föryngrade kopior från ympris vilka lever på ett lånat rotsystem som små ekplantor, som vi tidigare berättat om. Ett projekt pågår att även försöka göra dessa kopior rotäkta, det vill säga att få genetiska kopior av Kvilleken att slå rot utan lånade rotsystem. Detta projekt beräknas fortsätta ytterligare något eller några år.”

Rumskullaeken står i Norra Kvill, i Rumskulla socken i Vimmerby kommun.

FOTO: LÄNSSTYRELSEN

Dela gärna artikeln:

Annons: Hela Sverige ska leva Oskarshamn