Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Så kan Figeholm utvecklas ytterligare: Politikerna har tagit ett beslut om att utlysa en tävling…

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

FIGEHOLM

Politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott i Oskarshamns kommun har tagit ett beslut om att utlysa en koncepttävling för Högskulla gård i Figeholm.

– Det har funnits många olika planer för Högskulla gård. Det senaste var ju att kommunen ville riva ladugårdsbyggnaden, för att möjliggöra Småländska Hems planerade parhusbebyggelse. Det beslutet överklagades – och vi fick rätt. Men Småländska Hem fick i stället ett erbjudande om tomterna mittemot Gunnarsö stugby, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson (S) på en pressträff på onsdagen.

”I koncepttävlingen erbjuder vi entreprenörer att komma in med olika typer av förslag om vad man skulle kunna göra av Högskulla gård, som ett besöksmål i Figeholm”

Andreas Erlandsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Oskarshamns kommun

– I koncepttävlingen erbjuder vi entreprenörer att komma in med olika typer av förslag om vad man skulle kunna göra av Högskulla gård, som ett besöksmål i Figeholm. Man vinner en fördjupad dialog med kommunen, för att se om det är ett realistiskt utvecklingsförslag. Det ska vara besöksmålsverksamhet. Det är en fantastisk plats och miljö där, tillägger han.

”Starkt skydd”

”Högskulla gård har historiska anor sedan lång tid tillbaka, kanske så långt tillbaka som 1500-talet. Gården har varit i kommunens ägo sedan 1940-talet och hyrts ut som bostäder och magasin på senare tid”, står det i kommunens bakgrundsmaterial.

”2009 antogs en ny detaljplan för ett större område i Figeholm, där Högskulla gård ingick. Gården fick ett starkt skydd i den nya detaljplanen och i stora delar av området finns inga möjligheter till nya byggnader. I stället står det att befintliga byggnader ska visas särskild hänsyn och bevaras. Användningen av området ska vara anpassat till bebyggelsens kulturvärden. På en mindre del av gården tillåts ny bebyggelse i form av bostäder”, skriver kommunen i bakgrundsmaterialet.

I koncepttävlingsunderlaget skriver kommunen att ”förhoppningen är att hitta intressenter som vill utveckla en spännande verksamhet på platsen”.

Flexibel tävling

”Tävlingen är flexibelt utformad. Som intressent kan man välja vilka delar av gården man är intresserad av och kommunen utser en intressent som man väljer att fördjupa dialogen med.”

I bedömningen tittar kommunen på följande delar:

  • ”Konceptets verksamhets- och utvecklingsplan och hur man anser att det är anpassat till platsen.
  • Konceptets möjligheter att komplettera och bidra till att utveckla Figeholms samhälle på ett positivt sätt.
  • Konceptets hållbarhetsperspektiv och konceptets förutsättningar att bli en långsiktig verksamhet på platsen.”

Bostadskontrakt sägs inte upp

”Ambitionen är att genomföra tävlingen under vintern 2023/2024 och förhoppningsvis kunna utse en intressent att fördjupa dialogen med under våren 2024. Bostadskontrakt på gården ska inte sägas upp. Det är kommunstyrelsen som utlyser tävlingen och således också utser en vinnare”, skriver kommunen, som konstaterar att ”Högskulla gård ligger i ett naturskönt läge, ett stenkast från havet och badmöjligheter”.

”Här finns närheten till både ortens kommersiella serviceutbud som till naturupplevelser. I anslutning till gården finns också padelbanor, idrottshall och en bandyplan, som vanligtvis spolas till is om vintern. Ostkustleden och motionsspår passerar inte långt från gården. Med andra ord – ett mycket attraktivt läge!”, skriver kommunen, som beskriver tätorten Figeholm på följande sätt:

”Figeholm tillhör de större tätorterna i Oskarshamns kommun. Det ligger mycket vackert beläget längs kusten och har en stark besöksnäring som huvudsakligen är kopplad till sommarsäsongen. Skola, livsmedelsaffär, restauranger, gästhamn och camping är en del av ortens utbud. Det bor drygt 800 åretruntboende i Figeholms tätort.”

”Anor från 1500-talet”

”Högskulla gård tros ha anor från 1500-talet och eventuellt till och med så långt tillbaka som medeltiden. De äldsta byggnaderna vi ser i dag på Högskulla gård bedöms vara uppförda runt 1830, däribland bostadshuset. Ladugården uppfördes sannolikt runt 1890. Högskulla gård utgör en samlad gårdsmiljö med en uppsättning karaktäristiska byggnader för en bondgård under sent 1800-tal. Gården utgör en så kallad götisk gård, med en rektangulär gårdsform med tydlig uppdelning mellan mangård och fägård, där mangårdstomten avskiljs från ladugårdsplanen genom en stenmur och staket. De flesta byggnaderna inom gårdsmiljön är exteriört relativt välbevarade och har kvar sin ursprungliga karaktär. Gården bedöms ha högt kulturhistoriskt värde, delvis beroende på att den kan förklara och ge bakgrund till Figeholms utveckling och delvis beroende på den helhetsmiljö som byggnaderna och gårdsplanen bildar tillsammans. Högskulla gård kan arrenderas i sin helhet, eller också en del av gården. Det ska framgå i tävlingsbidraget vilka delar man är intresserad av. Bidraget ska vara kommunen tillhanda senast 1 mars 2024”, skriver kommunen.

Arkivfoto: Oskarshamns kommun

+1
4
+1
0
+1
1
+1
1
+1
1
+1
0
+1
4

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS