Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Så lång var väntetiden för dem i länet som ringde till 1177 under januari

ANNONS

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

LÄNET

”Region Kalmar län står liksom övriga regioner inför stora utmaningar när det gäller kompetens till olika verksamheter kommande år”, skriver regionen i ett pressmeddelande.

”Det framgick av den redovisning regionstyrelsen fick vid tisdagens sammanträde.”

”Fram till 2031 beräknas 300 000 personer inom kommuner och regioner att gå i pension, utöver det beräknas ytterligare 91 000 personer behövas till välfärdssektorn. Samtidigt beräknas antalet i arbetsför ålder enbart öka med 253 000 personer och antalet sysselsatta med 169 000 fram till 2031.”

”Behovet av nyrekryteringar kan dock minska om fler jobbar heltid och fler jobbar längre. Skulle alla deltidsanställda öka sin arbetstid med tre timmar i veckan och alla jobba tills de är 66 år skulle rekryteringsbehovet minska med 100 000 personer”, skriver regionen.

Utmaning

”För Region Kalmar läns del är utmaningen att drygt 1 700 medarbetare av cirka 8 000 anställda når pensionsåldern fram till 2031. Varje person som vill jobbar längre minskar samtidigt rekryteringsbehovet. I dag är det 657 personer som fyllt 65 år som fortfarande jobbar inom regionen.”

”En annan utmaning är att minska långtidssjukskrivningen. För Region Kalmar län motsvarade sjukskrivningar över 60 dagar totalt 231 årsarbetare 2022. Den totala sjukfrånvaron låg strax under sex procent, vilket är en av de lägre siffrorna i landet. Skulle sjukskrivningstalet minska med en procentenhet motsvarar det 83 årsarbetare.”

Ersättning vid digitala möten permanentas

”Ersättningen som privata vårdgivare får för digitala besök och telefonbesök istället för fysiska besök permanentas från 1 mars.”

”Det var under pandemin som ersättningen infördes för de privata aktörer som hade vårdavtal med regionen, samt för de vårdgivare med ersättning enligt lag och förordning.”

”Regionstyrelsens beslut på tisdagen innebär att en ersättning på 100 procent av normalt arvode betalas ut om ett digitalt vårdmöte ersätter ett fysiskt möte under förutsättning att det är medicinskt möjligt. För ett telefonmöte då ett digitalt vårdmöte inte är möjligt blir ersättningen 50 procent av normalarvode”, skriver regionen.

Nationella enkäter med bra resultat

”Primärvården i Region Kalmar län noterar högsta resultat i en mellanårsmätning av Nationell patientenkät där elva av landets 21 regioner deltaget. Enkäten gjordes under hösten 2022 och i samtliga sju dimensioner ger länets patienter primärvården i länet högst betyg.”

”Mellanårsmätningen var en av de mätningar som regionstyrelsen fick ta del av vid tisdagens sammanträde. De övriga var Hälso- och sjukvårdsbarometern som publicerades på tisdagen och Hälsa på lika villkor som publicerades i november.”

Aktuell tillgänglighet i vården

”89 procent av patienterna som vände sig till sin hälsocentral i december fick träffa medicinsk personal inom tre dagar. Motsvarande siffra för hela landet var 88 procent.”

”För 1177 på telefon var den genomsnittliga väntetiden drygt 23 minuter i januari. Andelen samtal som besvarades inom målet nio minuter var 18 procent.”

”70 procent av patienterna i Kalmar län fick i januari en tid till operation/behandling vid länets sjukhus inom vårdgarantins 90 dagar i jämförelse med 61 procent för hela landet. Motsvarande siffror för första kontakt var 74 procent i jämförelse med 68 procent för hela landet.”

”Vid Oskarshamns sjukhus var omkring 88 procent och vid Västerviks sjukhus 78 procent av patienterna som kom till akutmottagningarna i januari färdigbehandlade inom fyra timmar, medan 57 procent av patienterna vid akutmottagningen i Kalmar var klara inom fyra timmar.”

”Cirka 75 procent av patienterna till barn- och ungdomspsykiatrin fick tid för första besök inom 30 dagar i januari. Däremot fick bara drygt 25 procent tid till fördjupad utredning inom 30 dagar.”

”Till vuxenpsykiatrin fick 96 procent tid för första besök inom 90 dagar i januari, 80 procent av de väntande fick tid inom 60 dagar”, skriver regionen.

FOTO: 1177.se

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS