Så ser majoriteten på sparförslaget inom socialnämnden

Så ser majoriteten på sparförslaget inom socialnämnden

2021-06-12 Av av Peter A Rosén

KRISTDALA

Hur resonerar majoritetspartierna – Socialdemokraterna och Moderaterna – kring besparingsförslaget inom socialnämndens verksamheter. Och hur går tankarna kring neddragningsplanerna på äldreboendet Nyhem i Kristdala?

Vi ställer frågorna till nämndens ordförande Rolf Lindström (M). (Bilden)

– Enligt min uppfattning kommer inte förändringen att påverka arbetstillfällen för medarbetare vid Nyhem i Kristdala, säger han.

– Om det – efter genomförd utredning – visar sig att trygghetsboende är ett bra alternativ, så kvarstår övriga delen av Nyhem som särskilt boende – ett, med tanke på ortens storlek, boende som fortfarande är stort och som klarar kravet på att tillhandahålla god omsorg för äldre i Kristdala med omgivning.

Det var under fredagen som socialnämndens politiker, under ett extrainsatt möte, tog ett beslut om en åtgärdsplan med besparingar på cirka 17 miljoner kronor.

”Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är överens om att åtgärderna ska rymmas inom tilldelad budgetram – en uppfattning som också delas av Sverigedemokraterna, som jag uppfattade det”

ROLF LINDSTRÖM (M), ORDFÖRANDE I SOCIALNÄMNDEN I OSKARSHAMNS KOMMUN

– Vissa åtgärder är genomförda, eller pågående, medan vi tog ett beslut om att andra ska utredas vidare, säger Rolf Lindström.

”Skattebetalare drabbas”

– Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är överens om att åtgärderna ska rymmas inom tilldelad budgetram – en uppfattning som också delas av Sverigedemokraterna, som jag uppfattade det. Kristdemokraterna och Liberalerna hade en avvikande åsikt och menade att budgetramen måste utökas. Jag menar att innan man ställer ett sådant krav måste alla andra lösningar vara uttömda.

Rolf Lindström fortsätter:

– Det är, trots allt, våra skattebetalare som drabbas i slutändan. De förslag som förvaltningen redogjorde för nämnden visar att man presenterar seriösa förslag som ska utredas.

”Inte ekonomiskt försvarbart”

– Ett förslag till åtgärd är att inrätta ett trygghetsboende vid Nyhem i Kristdala. Bakgrunden till detta är att vi ser efterfrågan på denna boendeform – ett ordinärt boende utan krav på service och omvårdnad, men med tillgång till gemensamhetsutrymmen, social samvaro och aktiviteter.

– Till saken hör att detta blir en återgång till en tidigare lösning, då jag erfarit att Nyhem tidigare omfattades av ett trygghetsboende. Den del av Nyhem som vid en sådan här lösning skulle påverkas, är en avdelning med mycket låg beläggning – med ett flertal tomma lägenheter. Boenden med tomma lägenheter är inte ekonomiskt försvarbart. När en sådan situation uppstår måste andra lösningar till, säger Rolf Lindström.

Arkivfoto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln: