Så ska samhällsbyggnadsnämnden i Oskarshamn eliminera sitt minus

Så ska samhällsbyggnadsnämnden i Oskarshamn eliminera sitt minus

2021-08-14 Av av Peter A RosénOSKARSHAMN

Vi har tidigare berättat om samhällsbyggnadsnämndens underskott på drygt 900 000 kronor.

Minuset är större än en procent – och därför måste politikerna i nämnden upprätta en åtgärdsplan, för att få en ekonomi i balans.

Och det har de gjort.

Bland åtgärderna finns, exempelvis, 466 000 kronor i ökade bygglovsintäkter.

”Ett väldigt tryck”

– Det har varit ett väldigt tryck på den delen, konstaterar samhällsbyggnadsnämndens ordförande Ylva Alexandersson (M). (Bilden)

Nämnden sparar dessutom 200 000 kronor tack vare minskade logi- och resekostnader under pandemin.

”Det är väldigt svårt för nämnden att täcka upp för bostadsanpassningarna”

YLVA ALEXANDERSSON (M), ORDFÖRANDE I SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN I OSKARSHAMNS KOMMUN

– Vi har hållit oss hemma och mycket har genomförts digitalt. Det har gjort att vi har sparat en del pengar. Sedan finns det fler småposter, där vi sparar pengar.

Några tjänster kommer inte att dras in.

”För liten budget”

– På förra nämnden tog vi beslut om att digitalisera alla akter som ligger i bygglovsarkivet. Det gör att vi har ett underskott i verksamheten. Underskottet för bostadsanpassningarna är budgeterade i en annan division. Vi vet att det ser ut så här – och det har det gjort under de senaste åren.

– Det är väldigt svårt för nämnden att täcka upp för bostadsanpassningarna, då de är väldigt svåra att budgetera. Vi anser att vi har en alldeles för liten budget för bostadsanpassningar. Vi har dock inte haft lika många som vi brukar ha, säger Ylva Alexandersson.

Arkivfoto: Peter A Rosén

Dela gärna artikeln: