Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Så svarar Socialdemokraterna på ON:s läsarfrågor

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

ANNONS

OSKARSHAMN

Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun har, via ordföranden Anton Sejnehed (bilden), svarat på ON:s läsarfrågor.

Den första frågan om trygghet har partiet redan besvarat.

Här är resten av läsarfrågorna som har skickats in till Oskarshamns-Nytt (vi har bakat ihop dem och gjort ett urval):

2. Invandring & integration

Hur ser integrationen ut i Oskarshamn?

3. Sjukvård

Hur ser ditt parti på framtiden för Oskarshamns sjukhus?

4. Äldreomsorg

Hur kommer det sig att ni lägger ner äldreboendena i Misterhult när behovet av äldreboenden är så stort och bara kommer öka i framtiden?

Bättre lön till undersköterskor?

Skulle ni vilja äta äldreomsorgens mat?

Hur ser äldreomsorgen ut framåt?? Vad kommer att bli bättre? Eller sämre?

Varför satsar ni aldrig på äldreomsorgens personal?

5. Skola & utbildning

Vad tänker ni göra för att stärka skolornas ekonomi? Inte bidrag för särskilda satsningar, utan den vanliga ekonomin.

6. Jobb & arbete

Vad tycker ni är viktigast för att särskilt gruppen unga vuxna ska vilja bosätta sig här? Det är viktigt att vårt samhälle utvecklas – vi behöver framförallt fler högutbildade i vår kommun framåt. Hur kan vi jobba med det som kommun?

7. Företagande & entreprenörskap

Hur ska Oskarshamn få fler butiker att vilja etablera sig här?

Vad gör ni för att underlätta för företag som vill etablera sig i kommunen?

8. Boende

Det behövs fler hyreslägenheter med låg hyra för låginkomsttagare och ensamstående med barn och utan barn. Är det en möjlighet?

9. Miljö & Klimat

Hur anser du att en politiker bör bemöta ungdomar som engagerar sig för klimatet? Är det inte så att just denna fråga ”tillhör” ungdomar då de får leva med konsekvenserna?

Vad gör ni för satsningar för miljö och klimat & vilka av dessa har ni genomfört?

10. Sociala frågor

Socialnämnden måste bli mer tillgänglig avseende kommunikation med Oskarshamns invånare. Politiker som inte svarar borde inte vara kvar.

11. Familjepolitik

Oskarshamn har under en längre tid haft ”barnvänligaste kommunen” i sin presentation med mera. ”Jag tycker, som fyrabarnsmamma, att vi är en bra kommun för familjer på det hela taget, men vad kommer ni göra för att stärka det ytterligare och på så sätt öka chansen för att locka hit fler barnfamiljer?”

12. Landsbygd

Varför satsas så mycket i stan på bekostnad av övriga kommunen?

Vad politikerna tänker göra för att behålla service och arbeten utanför tätorten?

Betänk att det finns väldigt många mycket goda skattebetalare utanför stadens gränser.

Vad kan landsbygdsborna räkna med att i framtiden få för skattepengarna som kommer därifrån och går in i kommunkassan?

Varför inte låta landsbygden få mer av kommunens satsningar? Tycker att vi som bor på landet inte får den fina servicen som man får i stadskärnan trots att vi betalar samma skatt.

Hur kommer ditt parti att arbeta för att skapa balans mellan staden och landsbygderna?

Vad kommer ditt parti att göra för att landsbygden ska leva?

13. Framtid

Vad är Oskarshamn kommuns största utmaning i dagsläget och hur ska vi lösa problemområdet?

Hur ska Oskarshamn nå sina tillväxtmål (30 000 invånare mm)?

Här är Socialdemokraternas svar:

2. Invandring & integration

”Oskarshamns kommun har fått många nya invånare och flera kommer från andra länder. Vi vill att kommunen ska växa och utvecklas och välkomnar därför alla som vill bo och arbeta här. Det svenska språket är nyckeln till arbete och för att aktivt kunna delta i samhällslivet.”

”Oskarshamn har lyckats bra med att integrera många nyanlända i vårt samhälle med snabbspår för att snabbt komma i arbete”

SOCIALDEMOKRATERNA I OSKARSHAMNS KOMMUN

”Oskarshamn har lyckats bra med att integrera många nyanlända i vårt samhälle med snabbspår för att snabbt komma i arbete. Oskarshamns-modellen som är ett samarbete mellan kommunen, Arbetsförmedlingen och lokala näringslivet används nu nationellt för att snabbare integrera nyanlända i vårt svenska samhälle.”

3. Sjukvård

”Sjukvården är för många människor en grundläggande förutsättning för att skapa trygghet i vardagen. Sjukvården ska finnas där när du eller dina anhöriga behöver den. Du ska också kunna känna dig trygg med att den håller en hög kvalitet.”

”Oskarshamn ska självklart ha ett sjukhus!”

SOCIALDEMOKRATERNA

”Vi socialdemokrater har historiskt stått upp för vårt sjukhus när andra har velat avveckla det och vi kommer fortsätta göra det även i framtiden. Oskarshamn ska självklart ha ett sjukhus!”

4. Äldreomsorg

”Människor lever allt längre och det är i grunden något positivt. Det innebär att det behövs fler boenden för äldre och det är bakgrunden till att Hantverksgatan har byggts och att Solbacka byggs om. Ombyggnationen innebär att det blir fler platser i kommunen.”

”Den som är i behov av äldreboende får önska var denne vill bo och kommunen försöker erbjuda plats på det boendet om möjlighet finns”

SOCIALDEMOKRATERNA”Den som är i behov av äldreboende får önska var denne vill bo och kommunen försöker erbjuda plats på det boendet om möjlighet finns. Äldreboenden behöver finnas där de äldre i behov av äldreomsorg önskar bo.”

”Hemtjänsten är en viktig del av äldreomsorgen som många personer får hjälp av i vardagen. Många äldre i vår kommun har hemtjänst för att kunna bo kvar hemma. Det innebär att den som har hemtjänst alltid ska kunna känna trygghet i att den får den hjälp hen behöver. Den som är anhörig ska också kunna känna sig lugn för att hens anhöriga i behov av hemtjänst får den hjälpen. Vi tycker också det är viktigt att den som är medarbetare i hemtjänsten ska kunna känna sig delaktig i planeringen av verksamheten. Det är också något som vi vill att socialnämnden ska arbeta mer med.”

”Trygghet handlar också om att veta vem som kommer hem till dig eller till dina anhöriga. Vi kommer därför att prioritera att du som är i behov av hemtjänst ska träffa få och kompetenta undersköterskor.”

”Vi har också genom ett handslag med Kommunal lovat att alla medarbetare i hemtjänsten ska få en individuell utvecklingsplan och i budgeten för 2021 satsas särskilda medel för att all personal inom äldreomsorgen som inte har en individuell utvecklingsplan ska få det.”

5. Skola & utbildning

”Det livslånga lärandet börjar i förskolan och det är glädjande att allt fler barn går i förskolan. Det innebär dock att Oskarshamns kommun behöver bygga fler förskolor för att kunna erbjuda alla barn en förskola med hög kvalitét. Fler förskolor innebär också att barngrupperna kan minska.”

”Vi vill också satsa mer resurser på att bygga bort de tillfälliga lokaler som idag finns i skolan. Det innebär att barn och unga ska få lokaler som är anpassade för undervisning med god tillgång till grupprum för anpassad undervisning. Det är också viktigt att arbeta med kompetensförsörjning för att vi även fortsättningsvis ska kunna locka utbildade medarbetare till våra förskolor och skolor.”

”För oss är det också viktigt att kommunen prioriterar jobb, vård, förskola och skola när resurserna som kommunen har ska fördelas.”

6. Jobb & arbete

”Arbete är avgörande för din personliga frihet, men även för att Sverige och Oskarshamn ska fungera. Arbetslösheten i Oskarshamns kommun är idag lägre än snittet i övriga Sverige.”

”Det är viktigt för såväl den enskilda personen och för samhället i stort att alla som kan jobba också gör det”

SOCIALDEMOKRATERNA

”Det är viktigt för såväl den enskilda personen och för samhället i stort att alla som kan jobba också gör det. Därför har vi socialdemokrater valt att prioritera insatser för att fler ska få ett jobb. En av de största insatserna är att vi har satsat på att dem som står långt ifrån ett arbete och har försörjningsstöd så de kommer i jobb. Det är bra både för den som får jobb och för kommunen som inte behöver betala försörjningsstöd.”

”Det är också viktigt att Oskarshamns kommun lockar fler utbildningar till kommunen. Det kan vara såväl högskoleutbildningar som yrkeshögskoleutbildningar. De senaste åren har vi lyckats starta en förskollärarutbildning i kommunen, samverkan med Linnéuniversitetet gällande en lärarutbildning i fritidshem och grundskolan åk 4-6, samt yrkesutbildningar kopplade till digitalisering.”

7. Företagande & entreprenörskap

”Vi vill bli fler invånare och entreprenörer som lever och verkar i vår kommun, för att detta ska vara möjligt så måste Oskarshamns kommun ha en planberedskap som tillåter att företag kan placera eller expandera sin verksamhet här. Vi jobbar ständigt med fokus på attraktivitet och marknadsför kommunens styrkor. Detta gäller såväl butiker som annan typ av verksamhet.”

”När vi får förfrågningar från företag som visar intresse för Oskarshamns kommun så försöker vi underlätta det så mycket vi kan, olika företag kräver olika lösningar, det kan handla om allt från tillståndsprocesser till försäljning utav mark mm. För oss är det viktigt att kommunen lyssnar till vilka behov det enskilda företaget har och  utifrån det försöker hjälpa till.”

8. Boende

”Vi vill att kommunen ska fortsätta arbeta för att flera företag ska bygga olika former av bostäder i kommunen. Som kommun har vi svårt att påverka hyrorna, men det statliga stödet för byggnation av lägenheter är viktiga för att hyrorna kan hållas nere på rimliga nivåer.”

9. Miljö & Klimat

”Ungas engagemang ska tas tillvara och stimuleras. Det är viktigt att unga för möjlighet att tycka till och påverka samhället även om de inte har fått rösträtt än.”

”Vi behöver göra både stora och små saker för miljön och klimatet. Sveriges största miljöprojekt har nyligen avslutats i Oskarshamns hamnbassäng efter flera års arbete. Andra delar som vi vill arbeta vidare med är att kommunens byggnader och fordon ska fortsätta ligga i framkant gällande energianvändning och miljökrav. Vi vill också att kommunen bidrar till utvecklingen av vår närmiljö genom att sanera fler förorenade områden och rensa upp områden som har växt igen på grund av övergödning.”

10. Sociala frågor

”Allt förtroende har sin grund i att det finns ett samtal mellan de folkvalda och de människor man representerar. Det är för oss viktigt att våra förtroendevalda deltar i olika sammanhang för att samtala med medarbetare, brukare och medborgare.”

11. Familjepolitik

”Det har under många år funnits ett starkt önskemål från barnfamiljer att få mer flexibilitet i förskolan när det gäller att få välja när barn, som är i förskolan 15 timmar, ska vara i förskolan. Från och med hösten 2020 så har vi gjort det möjligt för föräldrar att till större del välja när barnen ska vara i förskolan. Det tror vi är en del.”

”Vi behöver bygga fler förskolor så att alla barn kan erbjudas plats i förskolan”

SOCIALDEMOKRATERNA


”En annan viktigt fråga är att vi behöver bygga fler förskolor så att alla barn kan erbjudas en plats i förskolan och att barngrupperna kan bli mindre.”

”För oss är det också viktigt att kommunen arbetar för att barn och unga ska ha jämlika uppväxtvillkor. Kommunen ska göra sitt för att alla barn och unga ska ha en bra uppväxt och därför har vi prioriterat att det ska finnas kostnadsfria aktiviteter för barn och unga under skolloven och att flera ungdomar ska kunna få ett feriejobb.”

12. Landsbygd

”Oskarshamns kommun är en kommun och vi behöver hitta vägar framåt för att bli än bättre på att knyta ihop stad och land, samt olika delar av kommunen med varandra. Vi vill att kommunen ska lägga mer tid och resurser på att tillsammans med människor i hela kommunen arbeta för hur vi kan ta tillvara på det som är unikt och särskilt viktigt på den aktuella platsen. Kommun och civilsamhället behöver tillsammans arbeta för hur vi kan utveckla så att fler människor vill och kan bo kvar i hela kommunen.”

”Vi kan delvis hålla med om att det har varit många stora investeringar i centrala Oskarshamn”

SOCIALDEMOKRATERNA

”Vi kan delvis hålla med om att det har varit många stora investeringar i centrala Oskarshamn. När det gäller satsningar på fritidsaktiviteter har vi dock försökt göra vårt för att prioritera mindre orter, det gäller såväl motionsspår, utegym och aktivitetsytor.”

”Vi vill att det blir bättre dialog mellan kommunen och civilsamhället där vi hittar gemensamma fokusområden för hur vi utvecklar orterna tillsammans. Översiktsplanen är en viktig del i det samtalet och arbetet.”

13. Framtid

”Framtiden kräver fokus på jobben, som är grunden för allt. Med många människor i arbete kan vi satsa mer resurser på välfärden. Den ska finnas för dig eller dina anhöriga när ni behöver den. Låt oss fortsätta att tillsammans bygga en stark äldreomsorg, hemtjänst, skola och barnomsorg.”

”För att klara det behöver vi arbeta med att vi blir fler invånare i vår kommun och att fler får en sysselsättning. Det leder till att vi får mer skatteintäkter till de verksamheter vi tycker är särskilt viktiga, äldreomsorg, hemtjänst, skola och barnomsorg.”

”För att fler ska vilja bo i vår kommun, behöver vi också som vi nämnt tidigare fortsätta arbetet om vad det som gör det attraktivt att bo på olika platser i vår kommun. Vad är det som gör att man vill bo i centrala Oskarshamn, Påskallavik, Ishult, etc? Det är frågor vi måste arbeta vidare med för att bli fler och för att kunna få mer resurser till välfärden.”

TEXT & FOTO

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS