Så svarar socialnämndens ordförande på Birgitta Nylunds kritik

Så svarar socialnämndens ordförande på Birgitta Nylunds kritik

2020-08-26 0 av Peter A Rosén

OSKARSHAMN

Oskarshamns-Nytt har bett socialnämndens ordförande Rolf Lindström (M) att svara på kritiken som Birgitta Nylund framförde i en artikel i vår tidning igår.

Han svarar så här:

– Solbacka är i huvudsak ett äldreboende med somatik- och demensavdelningar. Utöver detta finns även ett trygghetsboende. Trygghetsboende är ett ordinärt boende, det vill säga att jämföra med boende i hyres- eller bostadsrätt eller villa, men för att få plats där så skall man ha någon form av hemtjänstinsats, därav begreppet trygghetsboende.

– Fram till den 1 juni fanns även en hemtjänstgrupp stationerad vid trygghetsboendet vid Solbacka, en mycket unik lösning i och med att detta inte är ett äldreboende.

– Nu sker hemtjänstinsatserna av hemtjänstgrupper som utför hemtjänst inom det geografiska området där Solbacka är beläget. Detta innebär att vi kan utföra hemtjänst på ett mera kostnadseffektivt sätt utan att försämra kvaliteten. Information till de boende vid trygghetsboendet gavs i god tid inför förändringen, den var muntlig och individuell till respektive person, säger Rolf Lindström.

TEXT

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se