Sök
Stäng denna sökruta.
Edit Content
Sök

Hem

Bonus

Samarbeten

LÄSARservice

ANNONS

Oskarshamns-Nytt

MENY

ANNONS

Aktuellt

Så svarar Sverigedemokraterna på Oskarshamns-Nytts frågor

Få vårt nyhetsbrev i din mejlbox gratis

Varje lördag får du aktuella artiklar, tips om evenemang & mycket mer. Fyll i dina uppgifter och bekräfta din e-postadress. Prenumerationen är gratis och du kan avsluta den när som helst:

OSKARSHAMN

Vänsterpartiet var snabbast på att besvara Oskarshamns-Nytts frågor om äldreomsorgen i Oskarshamns kommun.

Sverigedemokraterna, som kommer in som tvåa, är dock det första partiet som svarar på samtliga frågor.

Här är svaren från Michael Erlandsson (SD) och Leif Axelsson (SD):

1. En undersköterska har, i en intervju i ON, använt kraftuttryck i sin kritik av äldreomsorgen i Oskarshamns kommun. Ibland måste man höja sina röster för att höras. Eller har inte alla den rätten på sin sida? Hur ser SD på detta?

Svar: ”I vår kommun ska var och en kunna uttrycka sina känslor och tankar utan att behöva vara rädda. Det är en absolut rätt som alla har, enligt oss sverigedemokrater. För utan den rätten gör vi våld på oss själva och kan aldrig komma till rätta med problem som finns. Sverigedemokraterna vill att alla invånare i kommunen ska vara trygga i vetskapen att de kan höja sin röst och bli hörd.”

2. Är det rätt att förminska henne och använda sig av härskarteknik genom att hänga upp sig på ett ord, istället för att kommentera sakfrågan, innehållet i hennes kritik? Finns det anledning att lyssna på Carina Lindestål, och den andra undersköterskan, som har framfört kritik mot äldreomsorgen i ON?

Svar: ”Det är politikens skyldighet att lyssna och ta till sig av det som undersköterskorna framför. Vi vet att det finns ett växande problem med till exempel språkförbistringar inom äldreomsorgen rent generellt i landet och det är oroväckande att det uppenbarligen har blivit ett reellt problem även i Oskarshamn. Verksamheten och politiken ska ju finnas till för medborgarna och våra medarbetare. Därför blir det väldigt fel när man angriper medarbetare som vill väl genom att påtala problematik som finns i omsorgen. Denna typ av bemötande är respektlöst och kontraproduktivt då det ignorerar sakfrågan. Sverigedemokraterna vänder sig mot att ledande politiker bemöter våra medarbetare på det här sättet.”

3. En undersköterska berättar, i en intervju i ON, att hon råkade illa ut efter att hon hade kritiserat verksamheten inom äldreomsorgen i Oskarshamns kommun. Hur ser SD på det?

”Det är så klart djupt oroväckande om medarbetare känner att de blir bestraffade när de lyfter problem i verksamheten. Sverigedemokraterna vill se ett Oskarshamn där våra medarbetare är trygga och vi tolererar inte att personal bestraffas för att de uttrycker sin oro för verksamheten. Vi välkomnar transparens mellan ledning och anställd.”

4. Brev till kommunen från en förening, och en anhörig till en person inom äldreomsorgen i Oskarshamns kommun, har kommit bort eller förblivit obesvarade i både ett och två år. Hur ser SD på det?

”Även detta är djupt allvarligt eftersom medborgarna ska vara säkra på att deras synpunkter och ärenden kommer politiken till känna. Återigen, politiken finns till för medborgarna. Sverigedemokraterna anser att kommunen måste kunna garantera att medborgarnas brev inte kommer bort i hanteringen. Det får absolut inte hända att medborgarnas brev och skrivelser försvinner. Här måste socialförvaltningen se över sina rutiner så att detta inte upprepas. Därtill bör en avvikelserapport skrivas i det aktuella fallet.”

5. ”Oskarshamns kommun och äldreomsorgen är en stor skam”, säger en undersköterska i en artikel i ON. Hur ser SD på det?

”Vi sverigedemokrater hör vad personalen säger och vi vill att vi ska ha en äldreomsorg som vi kan vara stolta över. Vi har fantastiska medarbetare inom omsorgen som vi är och ska vara stolta över. Alla tillkortakommanden är politikens fel. Här måste politiken ödmjuka sig, lyssna och lära av det som medarbetarna framför.”

6. Politikerna i socialnämnden borde kanske praktisera, gå bredvid, inom äldreomsorgen under en månad. Hur ser ni på det?

”Sverigedemokraterna är positiva till idén. Vi vill dock påpeka att det nuvarande socialdemokratiska och moderata styret förhindrar folkvalda företrädare att besöka verksamheterna, något som vi har slagit larm om och påtalat. I Sverigedemokraternas värld ska det vara korta avstånd mellan de som fattar besluten och de som påverkas av desamma. Vi ställer oss även positiva till spontana arbetsplatsbesök ute i verksamheterna.”

7. Oskarshamns kommun anställer inte ”obekväm” personal, trots att personalen ifråga har undersköterskeutbildning. Hur ser SD på det?

”Sverigedemokraterna kräver att alla anställningar sker på professionell grund och inte påverkas av huruvida en person har ”fel” tyckanden eller åsikter.”

8. Får inte den arbetande klassen använda vilka ord de vill? Eller är det överheten som bestämmer vilka ord vanligt folk får använda? Hur ser SD på det?

”Alla invånare ska ha rättigheten att uttrycka sig och göra sin mening hörd. Detta är en absolut rättighet och politikens uppgift är att se till sakfrågan och inte till vilka ord som används. Sverigedemokraternas uppfattning är att tystnad är ett större problem än att någon råkar uttrycka sig lite för kraftfullt.”

9. Finns det inte anledning att bjuda in kritikerna till ett möte med kommunens politiker? Hur ser SD på det?

”Sverigedemokraterna lyfter ständigt frågan om ökad demokrati, transparens och starkare möjligheter för medborgarna att påverka och göra sina röster hörda. Vi anser att politiken har ett ansvar att möta och lyssna på personal som inte mår bra och som är oroliga för verksamheten. Sverigedemokraterna vill gärna träffa medarbetarna och vi kommer ta initiativ till ett sådant möte.”

10. Tror ni att en man i 60-årsåldern, från de övre samhällsklasserna, hade blivit bemött på samma sätt som Carina Lindestål blev, om mannen ifråga hade kritiserat äldreomsorgen med kraftuttryck? Hur ser SD på det?

”Sverigedemokraterna vill att alla medborgare i kommunen ska bemötas respektfullt och känna att de blir sedda och hörda av styrande politiker.”

11. Hur vill ni själva bli omhändertagna om ni hamnar inom äldreomsorgen en vacker dag? Och hur skulle ni vilja bli behandlade om ni själva arbetade inom äldreomsorgen?

”Våra äldre ska behandlas som hedersmedborgare. Det är dessa som har byggt upp vår välfärd. Omsorgen ska genomsyras av insikten att den finns till för våra äldre och inte för sin egen skull. Våra medarbetare ska må bra och kunna känna sig trygga och stolta i sitt arbete. De ska få de förutsättningar som behövs för att leverera en omsorg av toppklass.”

12. Den politiska ledningen hänvisar till enkäter. Men alla kan inte svara på enkäter. Jag tänker exempelvis på dementa personer. Hur ser ni på det?

”Alla personer inom omsorgen ska ges möjlighet att uttrycka sina känslor och åsikter utifrån de egna förutsättningarna. Detta betyder att omsorgen måste arbeta bredare och med fler verktyg för att nå alla till exempel genom samtal och intervjuer.”

TEXT & FOTO

PETER A ROSÉN

peter@oskarshamns-nytt.se

Leif Axelsson (SD).
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

ANNONS

ANNONS

ANNONS

Shoppingguide

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS

ANNONS